Urzędy pracy partnerem MŚP

Znalezienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej to jeden z istotniejszych problemów, przed którym stają dzisiejsi przedsiębiorcy. Z kolei osobom zainteresowanym założeniem własnej działalności z pewnością pomogłoby wsparcie m.in. przez dofinansowanie. Dlatego konieczne jest rozwijanie dobrej współpracy z urzędami pracy. Warto także zaznajomić się z działalnością Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który powstał z myślą o wsparciu pracodawców i pracowników w celu dostosowania kompetencji do wymagań zmieniającej się gospodarki.


O tym, jakie możliwości dla MŚP stwarza tego typu partnerstwo i jak ulepszyć współpracę na linii PUP – MŚP porozmawiają eksperci na panelu dyskusyjnym „Urzędy pracy partnerem MŚP”. Uczestnicy dowiedzą się także m.in. o tym, jakie są przewidywane trendy na polskim i europejskim rynku pracy i w jaki sposób będą wpływać na dostępność zasobów pracy. Poruszony zostanie również temat słabej i luźnej współpracy ze szkołami. Do udziału zachęcamy więc wszystkie zainteresowane strony – pracowników PUP, pracodawców, przyszłych przedsiębiorców oraz osoby związane z systemem edukacji.


Sesja odbędzie się w ramach V Europejskiego Kongresu MŚP w dniu 13.10.2015 r. w godz. 9.00-11.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Udział w Kongresie jest bezpłatny.