USA – nowy kierunek dla MŚP – stan negocjacji TTIP

Mniej biurokracji, niższe cła, nowe płaszczyzny współdziałania – czyli znoszenie barier i usprawnienie relacji gospodarczych z rynkiem amerykańskim. Negocjowana umowa handlowa UE – USA (tzw. TTIP) ma szczególne znaczenie dla rozwoju MŚP – może bowiem przyczynić się do wzrostu eksportu, PKB i zatrudnienia – oraz spadku kosztów działalności. W istotny sposób pobudzi więc konkurencyjność i innowacyjność.

O tym, co mogą zyskać małe i średnie przedsiębiorstwa po wprowadzeniu w życie umowy o wolnym handlu porozmawiają eksperci na panelu dyskusyjnym „USA – nowy kierunek dla MŚP – stan negocjacji TTIP”. Uczestnicy panelu dowiedzą się m.in. jak przygotować się na wejście w życie porozumienia oraz jakie szanse i zagrożenia stanowi rynek amerykański dla polskich przedsiębiorców.

Sesja odbędzie się w ramach V Europejskiego Kongresu MŚP w dniu 13.10.2015 r. w godz. 9.00-11.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Udział w Kongresie jest bezpłatny.