Uwolnić Biznes…

Hasłem przewodnim wszystkich Kongresów jest: Nauka — Biznes — Samorząd — RAZEM DLA GOSPODARKI. Wierzymy, że współpraca pomiędzy trzema środowiskami daje szansę na stworzenie otoczenia sprzyjającego rozwojowi  innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Podczas Kongresu patrzymy na sektor MŚP z szerokiej perspektywy i analizujemy go w wielu kontekstach. Jednocześnie dajemy przedsiębiorcom narzędzia i wiedzę, które pomagają im w codziennym rozwijaniu siebie  i swojego biznesu.

 

Uwolnić biznes!” to motyw przewodni tegorocznego kongresu, rozumiany jako wielopłaszczyznowy postulat przedsiębiorców, wyrażający gotowość zmiany prawa, postaw przedsiębiorczości, otwarcia się na nowe technologie oraz ekspansję zagraniczną, na rzecz którego chcemy realnie działać. VII edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw będzie areną wymiany myśli, zdobywania praktycznej wiedzy oraz pozyskiwania kontaktów i narzędzi niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

„Uwolnić biznes!” to zweryfikowanie stanu prawnego dla biznesu i samego otoczenia biznesu. To również samoocena biznesu w celu zwiększenia wydajności pracy, produkcji oraz poszerzenia współpracy międzynarodowej w globalizującym się świecie. To wreszcie krytyczna ocena naszej zdolności i skłonności do współpracy ze środowiskiem nauki, czy ośrodkami badawczymi.

„Uwolnić biznes!” to konieczność gruntownej zmiany nas samych.