VI Europejski Kongres MŚP

VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Znamy już datę VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw! Odbędzie się on w dniach 10-12 października 2016 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Już dzisiaj zapraszamy do udziału w największym w Europie spotkaniu sektora firm MŚP. Rejestracja na wydarzenie będzie bezpłatna. Formularz rejestracyjny dostępny będzie od lipca.

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami związanymi z poprzednią edycją wydarzenia!

Rekomendacje po V EKMŚP   • publikacja „Rekomendacje”

Mając świadomość, że zapewnienie stabilnych warunków rozwoju mikro, małej i średniej przedsiębiorczości w naszym kraju nie jest możliwe bez aktywnego słuchania postulatów płynących wprost z tego środowiska, przygotowaliśmy publikację „Rekomendacje”. Jest ona zbiorem wniosków wypracowanych podczas debat oraz paneli Kongresu. Zalecenia te trafiają do osób mających bezpośredni wpływ na sytuację MŚP w naszym kraju: parlamentarzystów, przedstawicieli rządu i samorządu oraz administracji publicznej.

 Wolny Rynek grudzień 2015  • pokongresowe wydanie biuletynu „Wolny Rynek”

Numer specjalny, zawierający relacje z debat i wydarzeń towarzyszących Kongresowi.

 eBook  • kongresowy mBook 

Zbiór multimedialnych materiałów na temat V Europejskiego Kongresu MŚP, przygotowany przez Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „Wykładnia”.

Prace nad przygotowaniem VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw już trwają. Zapraszamy Państwa do składania propozycji tematów paneli i warsztatów kongresowych oraz współpracy w kwestiach organizacyjnych. W razie pytań lub sugestii prosimy o kontakt:

Bogusława Bartoszek
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
Europejskiego Kongresu MŚP
bbartoszek@rig.katowice.pl

 

Zapraszamy do udziału w VI Europejskim Kongresie MŚP. Spotkajmy się jesienią w Katowicach!