W kierunku gwiazd. Jak podmioty z sektora MŚP mogą uczestniczyć w rozwoju sektora kosmicznego w Polsce

Z czym kojarzy ci się sektor kosmiczny? Rakietami, stacjami kosmicznymi, misją Apollo…. Przez długi okres wydawało się, iż głównymi beneficjentami państwowych programów kosmicznych mogą być ogromne koncerny. Jednak w ostatniej dekadzie sektor kosmiczny uległ mocnej komercjalizacji. Nie tylko pojawiły się prywatne przedsiębiorstwa oferujące dostarczanie ładunków w przestrzeń kosmiczną, ale wiele mniejszych firm.  Obecnie produkcja całych satelitów nie pozostaje domeną wyłącznie wielkich podmiotów!

Poznaj plany na przyszłość Europejskiej oraz Polskiej Agencji Kosmicznej dotyczące sektora MŚP. Podczas spotkania omówione będą możliwości pozyskiwania środków finansowych na prace badawczo-rozwojowe oraz finalną produkcję tworzonych rozwiązań.

W kierunku gwiazd. Jak podmioty z sektora MŚP mogą uczestniczyć w rozwoju sektora kosmicznego w Polsce  11.10.2016, godzina 9.00-11.00

  • Jakie są dotychczasowe osiągnięcia Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i plany na przyszłość?
  • Jakie zadania ma realizować Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) w zakresie integracji i animacji rynku projektów kosmicznych?
  • W jaki sposób finansowanie badań kosmosu zostało ujęte w Programie Ramowym UE „Horyzont 2020”?
  • Czy w kosmicznych programach badawczych jest miejsce dla firm sektora MŚP?
  • Jak polskie przedsiębiorstwa mogą uczestniczyć w programach realizowanych przez ESA?
  • W jaki sposób POLSA będzie wspierać instytucje i przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu środków na prace B+R dotyczące rozwoju technik i technologii kosmicznych?
  • Jakie konkursy zostaną w najbliższym czasie ogłoszone w ramach Krajowego Programu Kosmicznego?
  • Jakie są największe wyzwania technologiczne i organizacyjne w pracy na rzecz branży kosmicznej dla MŚP?
  • Przykłady podmiotów udanie realizujących prace na rzecz badań kosmosu i ich refleksje.