Wywiad: Emanuele Cacciatore, Bank Pekao S.A.

Bank Pekao SA od paru lat jest Biznesowym Partnerem Strategicznym Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Czy warto wspierać sektor MŚP poprzez organizację takiej imprezy?

Bardzo cieszymy się, że jesteśmy partnerem Kongresu od samego początku, czyli od roku 2011, kiedy po raz pierwszy przedstawiciele biznesu, administracji oraz świata nauki spotkali się w Katowicach. W kolejnych latach mogliśmy obserwować jak impreza się zmienia, jak rośnie liczba uczestników, jak tematyka kolejnych edycji Kongresu jest dostosowywana do rzeczywistych problemów, z którymi na co dzień mierzą się właściciele małych i średnich firm. A że jest to segment niezmiernie istotny dla polskiej i europejskiej gospodarki, wystarczy spojrzeć na liczby. Zaledwie 0,2% firm działających na polskim rynku to firmy duże. Ponad 70% pracujących w przedsiębiorstwach to osoby zatrudnione w mikro, małych i średnich firmach. Jeśli dodatkowo weźmie się pod uwagę ogromne zróżnicowanie w samej grupie małych i średnich firm, wynikające np. z formy prawnej, wielkości i struktury przychodów czy branży, tematów do dyskusji na obecnym i przyszłych kongresach na pewno nie zabraknie.

Zazwyczaj słyszymy o sukcesach tych największych firm, tymczasem małe i średnie przedsiębiorstwa dają najwięcej miejsc pracy i są w stanie elastycznie podchodzić do zmieniającej się sytuacji na rynku. Jakie działania może podjąć bank mając na celu ułatwienie pracy małych i średnich przedsiębiorców?

To zróżnicowanie małych i średnich firm, o którym mówiłem wcześniej, przekłada się także na działania Banku. Musimy stale analizować sytuację całego sektora, śledzić zmiany prawa mające wpływ na przedsiębiorców, obserwować tendencje rynkowe, słuchać tego co mówią przedsiębiorcy, tak aby produkty bankowe oferowane firmom były jak najlepiej dopasowane do ich specyficznych potrzeb. Dużo w Polsce mówi się o innowacjach. Warto podkreślić, iż jednym z najbardziej innowacyjnych sektorów w naszym kraju jest właśnie bankowość, która ciągle poszukuje nowych produktów i sposobów świadczenia usług. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą od kilku lat mogą porównać usługi bankowe np. z początku stulecia z dzisiejszymi. Dzisiaj większość operacji bankowych wykonywanych jest w Internecie. Naszym zadaniem jest stałe podnoszenie jakości oferty i obsługi firm, gdyż sukces firm – naszych klientów przekłada się w oczywisty sposób na sukces banku.

pekao

Emanuele Cacciatore, Dyrektor Departamentu Klienta Biznesowego
w Banku Pekao S.A.  

Sektor MŚP w naszym kraju może rozwijać się m.in. dzięki odpowiedniej współpracy firm z bankiem i indywidualnemu podejściu jego doradców. Czy oferta Banku Pekao SA skierowana do przedsiębiorców jest stała czy też małe i średnie firmy mogą liczyć na elastyczność i stałą aktualizację?

Zmienność otoczenia firm oraz innowacje pojawiające się w branży bankowej powodują, że nie ma mowy o stałości oferty dla firm. W Banku Pekao SA wprowadziliśmy w ostatnich miesiącach wiele nowych, ciekawych produktów dla przedsiębiorców. Ponieważ coraz więcej małych i średnich firm prowadzi działalność eksportową, zaoferowaliśmy kartę wielowalutową, która umożliwia przedsiębiorcom udającym się np. na rozmowy z zagranicznymi kontrahentami czy na targi zagranicą dokonywanie płatności w euro, dolarach, funtach lub frankach, bez ponoszenia kosztów przewalutowania. Nowością kredytową jest Pożyczka Ekspresowa Biznes, dzięki której przedsiębiorcy mogą otrzymać do 100 tys. złotych na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą bez faktur oraz bez zabezpieczenia rzeczowego. Znacząco poprawiliśmy ofertę dla firm z branży rolno-spożywczej, dostrzegając ogromny potencjał i specyficzne potrzeby przedsiębiorców działających w tej branży.

Oprócz samej oferty, niezmiernie istotna jest także jakość obsługi przedsiębiorców. Mimo, iż coraz więcej firm większość transakcji wykonuje w bankowości elektronicznej, dla wielu przedsiębiorców ważna jest także możliwość rozmowy i konsultacji z dedykowanym doradcą. Od kilku lat w Banku Pekao funkcjonuje i stale się rozwija sieć kilkudziesięciu oddziałów wyspecjalizowanych w obsłudze przedsiębiorców – Centrów Bankowości dla Firm.

Zarówno w ubiegłym roku, jak i latach poprzednich Bank Pekao SA przygotowywał raport o sytuacji mikro i małych firm. Obszerny dokument zwracał uwagę na fakt, iż rosnącym nastrojom mikro i małych przedsiębiorców towarzyszy coraz lepsza ocena otoczenia biznesu, w tym administracji lokalnej, doradztwa finansowego oraz uciążliwości kontroli gospodarczej. Czy Pana zdaniem ten trend zostanie utrzymany także w tym roku? Jak wygląda praca nad tego typu raportem? Czy planują Państwo ponowienie przygotowania tego typu dokumentów w tym i przyszłych latach?

Nie chciałbym gdybać, jakie będą wyniki tegorocznego badania, które zakończy się w połowie października, czyli wówczas gdy trwać będzie Kongres w Katowicach. Wyniki przedstawimy na przełomie stycznia i lutego 2017 roku. Wówczas oficjalnie zaprezentujemy siódmą edycję naszego raportu. Ponieważ jednym z najważniejszych motorów całej gospodarki są inwestycje, ten temat będziemy chcieli omówić bardziej szczegółowo w najnowszym raporcie.

Faktycznie, w ostatnich latach nastroje ankietowanych przez nas 7 tysięcy właścicieli mikro i małych firm stale się poprawiały. Rosły wskaźniki oceniające sytuację firmy, jej przychody oraz zatrudnienie. Dość stabilne były wskaźniki opisujące poziom innowacyjności czy korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania. Coraz więcej firm deklarowało prowadzenie działalności eksportowej. Wysoko oceniano także otoczenie biznesu – usługi oferowane przedsiębiorcom przez lokalną administrację czy sektor bankowy. Mam nadzieję, że ten trend się utrzyma, biorąc pod uwagę rolę mikro i małych firm w polskiej gospodarce.

Ponieważ raport jest unikalnym źródłem wiedzy na temat sektora najmniejszych firm, oczywiście chcemy kontynuować prowadzenie badań i udostępniać ich wyniki wszystkim zainteresowanym.

Jakie inne działania i priorytety dotyczące współpracy z sektorem MŚP przewidują Państwo na przyszłe lata?

Tak jak już wcześniej wspomniałem, oferta bankowa dla sektora MŚP będzie się zmieniać, dopasowując się do faktycznych potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorców oraz do zmian technologicznych. Przedmiotem naszej stałej atencji jest ułatwianie przedsiębiorcom korzystania z kredytów. Będziemy kontynuować współpracę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, dzięki czemu kredyty będą dostępne także dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą. Chcemy być także dla przedsiębiorców źródłem wiedzy na temat różnych kwestii związanych z prowadzeniem biznesu. Ważne jest chociażby zarządzanie finansami firmy, w tym gotówką lub alternatywnymi metodami płatności, jak przelewy lub przyjmowanie płatności kartowych za pomocą terminali POS. Szczególnie ostatnia metoda przyczynia się do wzrostu obrotów, wzrostu liczby Klientów i pozytywnego wizerunku firmy. Z naszej perspektywy, w sektorach handlu i usług, posiadanie terminala POS będzie tak oczywiste jak posiadanie portfela czy rachunku firmowego w Banku.