Wywiad: Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice

Wspieranie sektora MŚP przez samorządy to jeden z podstawowych filarów, na których opiera się rozwój lokalnej przedsiębiorczość – rozmowa z Marcinem Krupą, Prezydentem Katowic.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw po raz kolejny odbędzie się w Katowicach. Jaką rolę na mapie wydarzeń odgrywa to największe spotkanie firm sektora MŚP?

Kongres MŚP jest jednym z kluczowych wydarzeń dla Katowic. O jego randze świadczy rosnąca liczba uczestników – w V edycji wydarzenia wzięło udział 6 000 osób z kraju i Europy. Nie bez znaczenia pozostaje także tematyka kongresu skupiona wokół małych i średnich przedsiębiorstw, a także innowacji zgodnie z głównym hasłem tegorocznego kongresu: Trzy dni inspiracji dla innowacji.  To właśnie w drodze innowacji dostrzegamy kierunek rozwoju dla katowickiego sektora MŚP. Organizacja VI Europejskiego Kongresu MŚP wpisuje się również szereg działań promocyjnych Katowic, których celem jest przede wszystkim pozycjonowanie wizerunku Katowic jako silnego ośrodka gospodarczego, atrakcyjnego miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej w innowacyjnych, kreatywnych i opartych na wiedzy branżach.

Ogólnopolski program „Samorząd, który wspiera MŚP” jest przedsięwzięciem towarzyszącym Kongresowi. Celem programu jest wyłonienie i promocja samorządów, które stwarzają przedsiębiorstwom sektora MŚP dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Jak ważne jest wspieranie rozwoju tego sektora przez samorządy? 

Wspieranie sektora MŚP przez samorządy to jeden z podstawowych filarów, na których opiera się rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Aby miasto rozwijało się w sposób zrównoważony, powinno być magnesem nie tylko dla dużych inwestycji, ale także dla mniejszych firm lokalnych, często rodzinnych, doceniając ich wkład w rozwój miasta i w tworzenie marek będących ikoną regionu. Samorząd, który wspiera MŚP to samorząd, który rozumie, że miasta i przedsiębiorstwa potrzebują siebie nawzajem: miasta potrzebują kapitału intelektualnego i społecznego, a przedsiębiorstwa – rozwoju szeroko rozumianej infrastruktury. Ważne w tym procesie wsparcia jest wyjście poza możliwości dotychczas wykorzystywanych zasobów i zwrócenie się w kierunku nowych możliwości i szans, przed jakimi stoi miasto we współczesnej rzeczywistości. To także – zgodnie ze Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 – działania w obszarze edukacji zmierzające do poprawy jakości wykształcenia oraz wykorzystania potencjału przedsiębiorczości młodego pokolenia. Dzięki inicjatywom wspierającym MŚP miasto ma szansę przyspieszyć tempo wzrostu gospodarczego, a tym samym stać się miastem wysokich standardów mieszkaniowych, usługowych i środowiskowych.

krupa

Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice

Katowice to jedno z najszybciej rozwijających się polskich miast. To głównie za sprawą młodych ludzi, którzy coraz częściej mają pewnego rodzaju wieź z tym regionem, także biznesową. Co jest źródłem tzw. lokalnego patriotyzmu? Jakie ma to odzwierciedlenie w rozwoju miasta? 

Katowice to rzeczywiście prężnie rozwijający się ośrodek gospodarczy. Efektem tego rozwoju są liczne wyróżnienia otrzymane w ostatnich latach. Wśród tych prestiżowych można wymienić Miasto Kreatywne UNESCO w dziedzinie muzyki – Miasto Muzyki (2016), 5. miejsce Katowic pod względem strategii przyciągania zagranicznych inwestycji bezpośrednich – Ranking FDI Magazine „Financial Times” (2016), 3. miejsce Katowic w Rankingu Bogactwo Samorządów miesięcznika „Wspólnota” w kategorii: zamożność per capita, (2016), 2. miejsce Katowic w Rankingu Innowacyjnych Samorządów dziennika „Rzeczpospolita” w kategorii miasta na prawach powiatu (2016), czy Tytuł Najlepszego Produktu Turystycznego dla Katowickiej Strefy Kultury w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej (2015).

Te osiągnięcia nie byłyby możliwe, gdyby nie wspólne działania wielu osób i instytucji ukierunkowane na rozwój regionu. Istotnym źródłem lokalnego patriotyzmu świadomego obywatela są działania władz samorządowych oraz organizacji działających na rzecz rozwoju lokalnej społeczności i gospodarki. Miasto Katowice dbając o swoich mieszkańców, w tym o zapewnienie im jak najlepszej jakości życia, dogodnej infrastruktury, szerokiej oferty edukacyjnej, lepszych warunków do prowadzenia biznesu, licznych form spędzania wolnego czasu, tworzy ich więź z regionem.

Postawy lokalnego patriotyzmu kształtowane w danym ośrodku mają odzwierciedlenie właśnie w tempie jego rozwoju. Obserwując przemianę Katowic na przestrzeni ostatnich lat, nie sposób nie zauważyć wzmacniającego się wizerunku miasta jako silnego ośrodka gospodarczego i biznesowego. Świadczy o tym m.in. wzrost nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach w Katowicach o ponad 64% w latach 2004 – 2014. 

Miasto Katowice, oferując przedsiębiorcom – zarówno tym strategicznym, jak i tym z sektora MŚP – wsparcie w procesie inwestycyjnym, a także w fazie poinwestycyjnej, tworzy przyjazne otoczenie do rozwoju ich firm.  W takim otoczeniu korzyści biznesowe są oczywiste i stanowią impuls do budowania jeszcze lepszych relacji.

Można stwierdzić, że małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią trzon nowoczesnej gospodarki. To one bowiem dają zatrudnienie, innowacyjne pomysły i kształtują trendy rozwojowe dla całego kraju. W jaki  sposób miasto zamierza wspierać małych i średnich przedsiębiorców? 

Będąc świadomi faktu, iż rola miasta w procesie wspierania małych i średnich przedsiębiorców jest kluczowa, podejmujemy szereg działań w tym zakresie. W ramach pomocy inwestycyjnej w Katowicach obowiązują trzy uchwały, ułatwiające rozpoczęcie inwestycji. Dotyczą one zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną, zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1945 r. położonych w obszarze centrum Katowic, w  których dokonano remontu elewacji oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

W strukturze Wydziału Obsługi Inwestorów swoje funkcjonowanie rozpoczął Referat Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który wraz z serwisem informacyjnym dedykowanym MŚP stanowi płaszczyznę działań budujących ekosystem przedsiębiorczości, ułatwiający przedsiębiorcom z sektora MŚP współpracę z instytucjami otoczenia biznesu i wspierający środowiska start-up’owe. W ramach Referatu funkcjonuje również instytucja opiekuna inwestora, który pomaga przedsiębiorcom w wyborze właściwego miejsca na lokalizację inwestycji oraz w poszukiwaniu źródeł finansowania działalności gospodarczej. Organizujemy także liczne szkolenia i porady prawne dla osób planujących własny biznes oraz prowadzących już firmę. Promujemy przedsiębiorczość wśród młodych ludzi w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wspieramy liczne inicjatywy oddolne promujące postawy przedsiębiorcze i start-up’y.

W tegorocznym rankingu fDi Magazine, Katowice znalazły się na piątym miejscu wśród dużych miast europejskich, które przyciągają w najlepszy sposób zagraniczne inwestycje. To spore wyróżnienie. Czy nie ma zagrożenia, że gigantyczne firmy mogą niejako przysłonić sukcesy mniejszych przedsiębiorców? Jak umiejętnie zachować balans?

Tak wysoka pozycja Katowic w rankingu fDi Magazine jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i jednocześnie zobowiązaniem. Zakończone sukcesem inwestycje firm zagranicznych w Katowicach (np.: IBM, Rockwell Automation, Unilever, Capgemini, Teleperformance) wzmacniają wizerunek miasta jako atrakcyjnego, dynamicznego i otwartego na nowoczesny biznes. By nie zatrzymać się w tym miejscu i zachować równowagę w rozwoju dużego i małego biznesu, ciągle udoskonalamy naszą strategię przyciągania inwestorów – nie tylko dużych, ale także start-up’ów. Poprzez wzmocnienie współpracy z inwestorami przy równoczesnym budowaniu ekosystemu innowacyjności i wsparciu katowickich start-up’ów, chcemy ułatwić ich ekspansję na światowy rynek. Wyrazem naszej dbałości o zrównoważony rozwój gospodarczy Miasta są intensywne prace nad Programem rozwoju gospodarczego Katowic. W ramach tych prac prowadzimy szereg konsultacji i warsztatów z przedstawicielami różnych branż, prowadzącymi zarówno duże, jak i małe firmy w Katowicach, celem pogłębienia współpracy z liderami biznesu w Katowicach oraz nawiązania dyskusji na rzecz tworzenia partnerstwa dla rozwoju Miasta.