Wywiad z Jakubem Turowskim, Facebook

Facebook uwalnia potencjał polskich przedsiębiorstw!

Małe i średnie przedsiębiorstwa pełnią kluczową rolę dla gospodarki. Wciąż jednak nie zawsze potrafią w pełni wykorzystać możliwości rozwoju, jakie zapewniają nowe media i innowacje technologiczne. Facebook wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą organizują cykl konferencji Boost Your Business, dzięki którym chcemy przyczynić się do uwolnienia ich potencjału.

Pole do rozwoju jest widoczne m.in. w zakresie wykorzystania przez MŚP technologii cyfrowych. Mniejsza, niż średnia europejska produktywność pokazuje potencjał polskiego rynku w kontekście popularyzacji wykorzystania cyfrowych narzędzi, takich jak Facebook, w celu zapewnienia innowacyjnego i zrównoważonego rozwoju polskich przedsiębiorstw. Dlatego chcemy pełnić na lokalnym rynku rolę edukacyjną. Przejawem naszej aktywności na tym polu jest m. in. organizacja serii konferencji Boost Your Business w największych polskich miastach. Konferencje Boost Your Business to okazja dla przedsiębiorców, by:

  • wymienić się doświadczeniami,
  • dowiedzieć się więcej o najnowszych trendach w marketingu,
  • wysłuchać historii sukcesów, które mogą zainspirować w budowaniu własnych strategii rozwoju firmy.

Na całym świecie już ponad 60 milionów firm wykorzystuje strony Facebooka do kontaktu ze swoimi klientami, a ponad 3 miliony prowadzi za pośrednictwem serwisu działalność reklamową. Z drugiej strony klienci wykorzystują serwis do komunikacji z firmami, zostawiając na ich stronach 2,5 miliarda komentarzy miesięcznie. Co ciekawe, Polacy szczególnie często korzystają z Facebooka jako kanału komunikacji z firmami. Wysyłają o 50% więcej wiadomości skierowanych do stron niż wynosi globalna średnia. Świadczy to o otwartości klientów na wykorzystanie mediów społecznościowych w ich relacjach z firmami. Wskazuje na to również fakt, że aż 85% osób korzystających w Polsce z Facebooka jest połączonych z co najmniej jedną stroną należącą do małej lub średniej firmy. Narzędzia Facebooka ułatwiają również przedsiębiorcom ekspansję zagraniczną – w sumie aż 60 milionów osób jest połączonych przez Facebooka z polskimi MŚP.

facebook zdjecieJakub Turowski, Head of Public Policy w Polsce, Facebook

O atrakcyjności Facebooka jako medium promocji dla małych i średnich przedsiębiorstw stanowi ogromna w porównaniu z jakimkolwiek innym medium skala dotarcia. Na całym świecie każdego miesiąca z Facebook korzysta 1,7 miliarda osób. W Polsce to aż 14 milionów miesięcznie, a 11 milionów Polaków miesięcznie korzysta z Facebooka za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Z drugiej strony Facebook oferuje najbardziej precyzyjne funkcje targetowania spośród wszystkich mediów, co pozwala małym przedsiębiorstwom, oferującym wyspecjalizowane towary i usługi, docierać do właściwych grup docelowych.

Liczymy, że dzięki działaniom edukacyjnym Facebooka, takim jak konferencje Boost Your Business, jak również innych podmiotów oraz działaniom legislacyjnym po stronie instytucji publicznych, polskie małe i średnie przedsiębiorstwa wykonają zdecydowany krok w stronę pełnego wykorzystania swojego potencjału.