Zawodowe znaczy lepsze!

W ciągu ostatnich kilkunastu lat wizerunek kształcenia zawodowego w Polsce uległ znacznemu pogorszeniu, co przyczyniło się do nierównowagi pomiędzy podażą i popytem określonych kwalifikacji oraz umiejętności na rynku pracy. Tymczasem dynamiczny rozwój firm sektora MŚP nie jest możliwy bez pomocy wykwalifikowanych pracowników. Przykłady niektórych państw UE dowodzą, że stworzenie i rozwój wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego może w znacznym stopniu przyczynić się do rozwoju firm, utrzymania wzrostu gospodarczego oraz ograniczenia bezrobocia.

Tematyce kształcenia zawodowego będzie poświęcony jeden z paneli dyskusyjnych tegorocznej edycji Kongresu pod nazwą „Zawodowe znaczy lepsze – formalna i poza formalna edukacja zawodowa warunkiem rozwoju MŚP”. Podczas panelu eksperci wspólnie z uczestnikami zastanowią się jaki model kształcenia zawodowego spełnia oczekiwania przedsiębiorców i pracodawców sektora MŚP. Punktem odniesienia oraz inspiracją będą z pewnością modelowe systemy funkcjonujące z powodzeniem m.in. w Niemczech i Austrii. Przedsiębiorcy będą mogli również dowiedzieć się jak wspierać podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników z wykorzystaniem środków  Erasmus+, POWERa, Polskich Inwestycji Rozwojowych, czy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Sesja odbędzie się w ramach V Europejskiego Kongresu MŚP w dniu 13.10.2015 r. w godz. 11.30 – 13.30 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Biznesowym Partnerem Wyłącznym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.