Zmiany przepisów Ordynacji Podatkowej

Polskie prawo podatkowe cechuje duża zmienność i zawiłość, a przedsiębiorcy muszą na bieżąco śledzić nie tylko wchodzące w życie liczne akty prawne, ale także wydawane interpretacje – rocznie niemal 34 tysiące! Do znaczącej poprawy sytuacji podatników mają przyczynić się zmiany w projektowanej Ordynacji Podatkowej, które jednak budzą spore  kontrowersje. Warto więc, poprzez gruntowną dyskusję, poszukać odpowiedzi na pytanie, czy projekty zmian przepisów rzeczywiście będą pomocą dla przedsiębiorców?

Wszystkich zainteresowanych tematyką prawa podatkowego zapraszamy na panel dyskusyjny „Zmiany przepisów Ordynacji Podatkowej”, podczas którego, wspólnie z ekspertami, zastanowimy się nad skutkami zmian niedawno wprowadzonych, jak i tych, które dopiero zaczną obowiązywać. Czy rzeczywiście poprawią one sytuację przedsiębiorców, czy są tylko wstępem do dalszych koniecznych zmian? Jak w praktyce będzie funkcjonowała zasada rozstrzygania na korzyść podatnika w razie wątpliwości prawnych (tzw. In dubio pro tributario)? Czy zostanie wprowadzona klauzula obejścia prawa podatkowego – i jakie właściwie przyniesie efekty? W trakcie dyskusji zostaną również poruszone kwestie wzbudzające wiele emocji, tj. zjawisko pustych faktur, jego skala i sposoby określenia wywołanych nim strat budżetowych. Zastanowimy się również nad rolą organów podatkowych w procesie wykrywania przestępczości podatkowej.

Sesja odbędzie się w ramach V Europejskiego Kongresu MŚP w dniu 14.10.2015 r. w godz. 11.30 – 13.30 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Udział w Kongresie jest bezpłatny.