III Think Eco! Forum

wtorek, 11 maja 2021

Zmiany klimatu są poważnym zagrożeniem dla współczesnego świata. Podnoszenie się poziomu wód, erozja wybrzeży, częstsze susze, powodzie, pożary lasów oraz coraz powszechniej występujące gwałtowne zjawiska pogodowe.

Wszystkie ww. zdarzenia zagrażają bezpieczeństwu ludzi, szkodzą produkcji żywności oraz powodują  poważne zagrożenia humanitarne. Tysiące ludzi opuszcza rodzinne strony z powodu narastających upałów, braku dostępu do stabilnych źródeł wody, powodzi lub szalejących monsunów.Społeczeństwa muszą podjąć pilne działania zmierzające do obniżenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery, ograniczyć produkcję odpadów oraz prowadzić do zeroemisyjnego rozwoju gospodarczego. 

Aspekty ekologiczne są silnie obecne w Europejskim oraz Krajowym Planie Odbudowy. Mocny nacisk na problematykę ekologiczną jest także położony w strategiach rozwojowych wielu kluczowych przedsiębiorstw. 

Aby stworzyć możliwość wymiany poglądów, uwag i postulatów w zakresie prowadzenia pro-ekologicznej polityki rozwoju, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach organizuje 

III Think Eco! Forum, które odbędzie się 29 lipca. Będzie to drugie wydarzenie w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Back To Business. Wydarzenie będzie w szczególności poświęcone dyskusji nt. szeroko rozumianej energetyki i odbędzie się w formule okrągłego stołu.

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej. 

 

Rejestracja na wydarzenia ruszy niebawem.