AKTUALNOŚCI

SoDa Conference

wtorek, 15 października 2019

Hearty Foundation skutecznie wspiera młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym w zdobywaniu kompetencji technologicznych umożliwiających rozpoczęcie pracy w branży IT. Podczas konferencji SoDA - Organizacji Pracodawców Usług IT, 18 października 2019, towarzyszącej Europejskiemu Kongresowi MŚP, prowadzona będzie zbiórka środków na fundusz kształcenia jej podopiecznych. Fundacja będzie obecna w Międzynarodowym Centrum Kongresowym dzięki zaproszeniu Organizacji Pracodawców Usług IT. Związek polskich MŚP sektora IT postuluje m.in. wprowadzenie programu, który ułatwiałby adeptom programowania wejście na rynek pracy. W Polsce wg. Komisji Europejskiej** brakuje ok. 50 tys. inżynierów oprogramowania. 

Wspierają edukację młodych dając wzorce do naśladowania

Fundacja wspiera podopiecznych domów dziecka, dzieci z niepełnosprawnościami oraz uczniów
z mniejszych miejscowości i terenów wiejskich. Umożliwia im zdobycie kompetencji i nabycie umiejętności, które pozwolą im rozpocząć pracę w branży IT. Jej liderami są Paulina Wójtowicz, Alicja Magiera-Bąk, Agnieszka Hopciaś i Przemysław Stanisz, na co dzień łączący działalność społeczną z pracą w firmach związanych z sektorem nowych technologii. Jako fundacja działają
od 2018 roku, choć już wcześniej byli aktywni w tym obszarze

– Naszą misją jest zmniejszanie nierówności społecznych poprzez edukację przyszłości. 
Do współpracy angażujemy przedsiębiorców i specjalistów w wybranych dziedzinach. Chcemy, aby uczestnicy programów fundacji otrzymywali jak najlepsze kompetencje oraz wiedzę, umożliwiające im wykorzystanie drzemiących w nich talentów. Jednocześnie stają się oni dla podopiecznych Fundacji wzorcami do naśladowania. To istotne, ponieważ brak pozytywnych wzorców, to jeden
z najważniejszych problemów* osób wywodzących się ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną. Bez wsparcia na tym etapie życia nie są w stanie budować swojej pomyślnej przyszłości – mówi Przemysław Stanisz, Dyrektor ds. Rozwoju Hearty Foundation. 

–  Każda inicjatywa, która pozwala na wspieranie młodych ludzi w ich talentach, dająca im szansę na rozwój jest godna wsparcia. Praca w branży IT pozwala mieć realny wpływ na otaczający nas świat, a jednocześnie pozwala na realizację śmiałych pomysłów. I niekoniecznie trzeba być inżynierem, aby móc pracować w firmach technologicznych. Otwartość naszej branży na osoby
o innych niż programistyczne talentach pozwala tworzyć lepsze, bardziej dopasowane do potrzeb, rozwiązania programistyczne, a więc korzystają na tym wszyscy – mówi Michał Sztanga, Dyrektor Zarządzający Future Processing, firmy zrzeszonej w Organizacji Pracodawców Usług IT.

Pierwszy krok w IT – krokiem do zawodowej kariery

Odpowiedzią na trudną sytuację młodych ludzi oraz brak odpowiedniego wsparcia pod kątem rynku pracy i usamodzielnienia były pierwsze działania prowadzone w Krakowie. Ich konsekwencją jest autorski program edukacyjny „Pierwszy Krok w IT” dedykowany młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Program ten pozwala dzieciom i młodzieży, w ciągu 3 miesięcy, efektywnie poznać z szereg zagadnień świata IT: grafikę, projektowanie, programowanie, tworzenie stron www.

Taki zakres szkolenia pozwala by młody człowiek szybko znalazł odpowiednią dla siebie ścieżkę
i mógł kontynuować kształcenie w kolejnych programach fundacji.
Naszą działalnością chcemy pomóc młodzieży dopasować się do trendów przyszłości m.in. do ciągłego rozwoju technologii
i postępującej automatyzacji pracy. Sami jako przedsiębiorcy współpracujący z sektorem IT, doświadczamy tej nieustannej zmiany – wyjaśnia Przemysław Stanisz, który aktywność w Fundacji łączy z pracą w NorthStar Consulting Group, gdzie na co dzień jest konsultantem dla przedsiębiorców branży technologicznej.

W pierwszym roku działaniami fundacji objętych było około 50-cioro dzieci z dziewięciu placówek. Swojego wsparcia udzieliło im już niemal 60 mentorów-wolontariuszy. Zrealizowano ponad
167 godzin zajęć edukacyjnych. Szacunkowy koszt rocznego kształcenia jednego uczestnika oscyluje wokół kwoty 5 tys. zł. Składają się na to zarówno koszty logistyki prowadzenia zajęć szkoleniowych (sale czy komputery), jak również proces przygotowania mentorów do ich odpowiedzialnej roli. 

Nie tylko programiści – firmy mogą podnieść kompetencje swoich pracowników

Mentorzy przechodzą specjalne szkolenia psychologiczne oraz zajęcia z obszaru komunikatywności, które przygotowują ich do uczestnictwa w programie. Program mentoringowy to jednak również okazja dla firm, aby podnieść kompetencje własnych pracowników. Wiedza zdobywana w trakcie szkoleń przygotowawczych jest później wykorzystywana w codziennej pracy na przykład w kontakcie z pracownikami firmy. Istotny jest także fakt, że we współpracę z Hearty Foundation mogą włączyć się nie tylko osoby pracujące jako programiści.

– Jeśli znasz się na programach informatycznych, bądź zajmujesz się UX, to jesteś dobrym kandydatem na mentora. Podobnie, jeśli pracujesz jako copywriter - bo nie zamykamy się na ludzi posiadających twarde umiejętności techniczne. Jednocześnie oferujemy osobom, które podejmą się roli mentora, szereg gruntownych szkoleń. Takie przeszkolenie nie tylko pozwoli sprawnie wypełniać obowiązki mentora, ale może się również przydać w pracy. W branży IT to bardzo pożądane umiejętności, mamy więc do czynienia z sytuacją win-win. Pomagając innym pomagasz sobie – wyjaśnia Przemek Stanisz

Taki model działania przynosi efekty

Uczestnicy programów pilotażowych, realizowanych z inicjatywy Pauliny Wójtowicz (założycielki Fundacji) jeszcze przed jej założeniem, już rozpoczęli pracę w firmach IT na stanowiskach juniorskich. Podopieczni Fundacji, w tym także osoby niepełnosprawne (niesłyszące) przed wakacjami odbyli pierwsze serie praktyk w firmach, które włączyły się w działania Fundacji. Przykładem jest grupka 3 osób niesłyszących które odbyły praktyki, m.in. w firmach Codecool oraz Lunar Logic.

– Był to pierwszym tego typu przypadek w historii szkoły, kiedy uczniowie technikum informatycznego dla niesłyszących mogli pozyskiwać doświadczenia w prawdziwych firmach technologicznych. Wcześniej praktyki były odbywane w zaprzyjaźnionych placówkach samorządu lokalnego czy firmach nie działających w branży IT – mówi Przemek Stanisz.

Uczestnicy Europejskiego Kongresu MŚP będą mogli osobiście poznać działalność Hearty Fundation

Pierwsze edycje programów Fundacji były realizowane w Krakowie. Wkrótce jednak obszar ten obejmie także Wrocław i Poznań. Trwają również przymiarki do uruchomienia programów
w Metropolii Śląskiej. Okazja do bliższego zapoznania się z działalnością Hearty Fundation będzie na Europejskim Kongresie MŚP w Katowicach.

Fundacja będzie obecna podczas towarzyszącej kongresowi Konferencji SoDA, która odbędzie się w piątek, 18 października, w Sali Audytoryjnej Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Podczas konferencji poruszony zostanie szereg tematów istotnych z punktu widzenia budowania przewagi konkurencyjnej oraz rozwoju firm z branży IT.

Gospodarzem wydarzenia jest Organizacja Pracodawców Usług IT (ang. Software Development Association Poland - SoDA). W stowarzyszeniu będącym głosem MŚP polskiego sektora IT - strategicznego dla krajowej gospodarki - zrzeszone są 63 firmy, choć przedsiębiorstw
w nieformalnej sieci jest kilkaset. Szacuje się, że ich łączne roczne obroty kształtują się na poziomie ok. 1 mld PLN. Firmy te notują wzrosty przekraczające nawet 30 proc. (r/r), a większość swoich usług (70 proc.) eksportują.

Problemy polskich producentów oprogramowania – problemami polskiej gospodarki

Związek postuluje m.in. powołanie współpracującej z biznesem i przez niego współfinansowanej instytucji naukowej zajmującej się badaniami nad sztuczną inteligencją. Firmy skupione w SoDA proponują także rozważenie wprowadzenia zmian przeciwdziałających wzrostowi kosztów
w branży. To pozwoliłoby polskim firmom na zgromadzenie środków finansowych na inwestycje
w najbardziej zaawansowane technologie i tworzenie produktów, które staną się towarem eksportowym polskiej branży IT.

Barierą w rozwoju jest również ograniczony dostęp do pracowników. **Jak podaje branżowy portal, IT WIZ, na rynku, według danych Komisji Europejskiej pod koniec 2018 roku brakowało w Polsce blisko 50 tys. specjalistów IT.

– Zasadnym a jednocześnie korzystnym dla budżetu państwa rozwiązaniem byłoby stworzenie „programu wprowadzającego” dla osób chcących się przebranżowić i rozwijać zawodowo jako programiści. Koszty zatrudnienia byłyby w pierwszym roku równo podzielone pomiędzy państwo
i pracodawcę. Taki wydatek szybko zwróciłby się w formie wpływów z podatków CIT, PIT i VAT. Korzyścią dla firm IT byłaby możliwość bardziej dynamicznego rozwoju, dzięki zatrudnieniu większej liczby pracowników – ocenia Konrad Weiske
, wiceprezes SoDA oraz Chief Executive Officer w Spyrosoft.

* Wg. raportu NIK o usamodzielnianiu dzieci z rodzin zastępczych i domów dziecka z 2016 roku ponad 80 proc. dzieci dorastających w domach dziecka ma ogromny problem z usamodzielnieniem, przez co po osiągnięciu dorosłości i opuszczeniu placówki wraca do patologicznego środowiska.

***

Organizacja Pracodawców Usług IT - Software Development Association Poland (SoDA). W organizacji zrzeszone są 63 firmy, choć przedsiębiorstw w nieformalnej sieci jest kilkaset. Łączne dochody firm członkowskich przekraczają 300 milionów złotych, a dzięki ich działalności budżet państwa z tytułu podatku dochodowego jest zasilany kwotą ponad 5 milionów złotych. W firmach będących członkami SoDA pracuje około 3 tys. osób. Dostarczają oni usługi programistyczne do klientów w każdym europejskim kraju, państw Ameryki Północnej, a także Azji, Australii i Afryki – m.in. dla firm takich jak Volkswagen, Razer czy Viessmann. Konferencja SoDA towarzyszy 9. Europejskiemu Kongresowi MŚP w Katowicach i odbędzie się
w piątek, 18 października 2019. 
Bądź na bieżąco
Pobierz naszą aplikację mobilną i bądź na bieżąco