INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

ADRES I LOKALIZACJA

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Plac Sławika i Antalla 1, 40-098 Katowice

tel. +48 32 797 88 00

STRONA INTERNETOWA MCK (https://www.mckkatowice.pl/pl/)

Lokalizacja Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach znajduje się (https://maps.app.goo.gl/YwucmdsjKYRFMhFa6)

 

PARKINGI

 Szczegółowe informacje dotyczące parkingów Organizator opublikuje w późniejszym czasie.

 
UDZIAŁ I REJESTRACJA

 

1. Udział w 14. Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest darmowy. 

2. Wymagana jest indywidualna rejestracja na kongres w zakładce „Rejestracja”. Po rejestracji będzie można pobrać voucher, który w wersji wydrukowanej lub cyfrowej należy okazać w recepcji kongresu.

3. Organizator nie może samem rejestrować większych grup uczestników z uwagi m.in. na konieczność osobistego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Na stronie głównej kongresu istnieje także możliwość zarejestrowania się na spotkania B2B.

5. Możliwa będzie rejestracja na kongres w czasie jego trwania, bezpośrednio w recepcji kongresu.

6. Dla uczestników będą dostępne darmowe szatnie.

7. Zestawy tłumaczeniowe będą do pobrania w recepcji kongresu. Pobranie zestawu będzie możliwe po okazaniu i zeskanowanu Państwa identyfikatora kongresowego. Po zakończeniu użytkowania prosimy o osobisty zwrot zestawów do recepcji, w celu odnotowania zwrotu w systemie. Jeśli nie ma takiej możliwości, prosimy o przekazanie zastawu wolontariuszom. Bardzo prosimy nie zostawiać zestawów tłumaczeniowych w salach.

8. Program wydarzenia jest opublikowany w zakładce PROGRAM  na stronie internetowej kongresu. Podczas trwania kongresu dostępna będzie również jego wersja drukowana. Organizator ma jednak prawo do zmian w programie, w szczególności w sytuacjach niezależnych od Organizatora. Zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Kongresu i/lub komunikowane w MCK w Katowicach podczas trwania kongresu.

9. Lista sesji odbywających się w danym dniu w poszczególnych salach konferencyjnych będzie wyświetlana na wyświetlaczach multimedialnych przy drzwiach wejściowych do sal.

10. Kongres ma charakter otwarty, tzn. zarejestrowany uczestnik ma prawo uczestniczyć we wszystkich sesjach kongresowych na które jest otwarta rejestracja, nie tylko w sesjach na które się zarejestrował. Organizator nie dokonuje weryfikacji osób wchodzących na poszczególne sesje z listą zapisanych uczestników. Rejestracja na daną sesję ma charakter informacyjno-organizacyjny – pozwala Organizatorowi dobrać salę o stosownej pojemności, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego komfortu. Jednak może zdarzyć się sytuacja, że rejestracja na daną sesję nie zapewni osobie zarejestrowanej miejsca siedzącego podczas jej trwania.

11. W trakcie kongresu odbywają się także wydarzenia zamknięte. Takie wydarzenia mogą być zamieszczone w programie rejestracyjnym, ale bez możliwości rejestracji. Informacja, iż dane wydarzenie jest zamknięte, będzie także zamieszczona na wyświetlaczu multimedialnym umieszczonym przy drzwiach wejściowych do sali konferencyjnej.

12. W przypadku konieczności wezwania pomocy medycznej, prosimy o kontakt z osobami mającymi identyfikatory "Organizator", wolontariuszami lub pracownikami ochrony. Lokalizację punktu medycznego Organizator poda w późniejszym czasie.

13.Jeśli będą Państwo mieli jakiekolwiek pytania podczas pobytu na Kongresie, jesteśmy do Państwa dyspozycji na stoisku Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w Holu Dolnym MCK – tuż za stanowiskami recepcji kongresowej.