13. Europejski Kongres MŚP - Ready for change?

REJESTRACJA KONTA UCZESTNIKA

 • * Typ organizacji:

 • Przedsiębiorstwo / Działalność gospodarcza
 • Administracja publiczna / Instytucja samorządowa
 • Instytucja naukowa / Uczelnia wyższa
 • Inne (jakie?)
 • * Wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikro
 • mała
 • średnia
 • duża
 • nie dotyczy
 • * Rodzaj działalności

 • Bankowość, ubezpieczenia i inne usługi finansowe
 • Budownictwo, architektura, nieruchomości
 • Elektronika, informatyka, telekomunikacja, ICT
 • Energetyka, górnictwo, hutnictwo i metalurgia
 • Edukacja, nauka, B+R, szkolenia, doradztwo biznesowe i księgowe, usługi prawne
 • Handel hurtowy i detaliczny (czym?)
 • Poligrafia, marketing, reklama, PR, media
 • Produkcja (czego?)
 • Transport, logistyka
 • Zdrowie, farmaceutyka, chemia
 • Turystyka, gastronomia, hotelarstwo, organizacja wydarzeń, sport i rekreacja
 • Inne (jakie?)
select
select
Zaznacz wszystkie zgody
Jestem uczestnikiem targów pracy Work for All / Учасник ярмарку вакансій "Work For All
* Zapoznałam/em się i akceptuję warunki rejestracji i uczestnictwa w Kongresie określone w Regulaminie Europejskiego Kongresu MŚP – Regulaminem Europejskiego Kongresu MŚP
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w celu organizacji i przeprowadzenia Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Mam świadomość dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz ich poprawiania. Jednocześnie mam świadomość, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, wskutek czego Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach nie będzie mogła przetwarzać moich danych osobowych.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach z siedzibą w Katowicach (40-084), przy ul. Opolskiej 15, NIP 634- 10-06-202, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców i Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163418. moich danych osobowych obejmujących adres e-mail, imię i nazwisko, instytucja, stanowisko, w celach marketingowych związanych z organizacją Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw na warunkach określonych w klauzuli Informacyjnej RODO zamieszczonej na stronie www.rig.katowice.pl.

* pole koniecznego wyboru

 

Jeśli masz już konto, zaloguj się TUTAJ.

 

Jeśli jesteś Wystawcą, zaloguj się TUTAJ.

 

Proces rejestracji konta w systemie przebiega w 2 krokach:

1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego
2. Weryfikacja adresu e-mail podanego podczas rejestracji

Jesteś w punkcie 1. Wypełnij poniższy formularz i potwierdź przyciskiem [ZAREJESTRUJ]. Na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu na link aktywacyjny Twoje konto zostanie aktywowane.

 

Rejestracja na Europejski Kongres MŚP nie wiąże się z odpłatnością. Potrzebujemy jednak kilku informacji o Tobie, w celu weryfikacji Twojej tożsamości i bezpiecznego dostępu do obiektu, w którym odbywać się będzie Kongres, a także, aby umożliwić komunikowanie się z Tobą przez organizatora lub jego partnerów.