Fundusze norweskie dla firm

czwartek, 19 grudnia 2019

Norweskie mechanizmy finansowe dla firm - podczas warsztatów w trakcie 9. Europejskiego Kongresu MŚP - przedstawił ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krzysztof Polkowski.

Fundusze Norweskie przekazywane są przez królestwo Norwegii państwom o niższym rozwoju gospodarczym. Celem takiego wsparcia jest zmniejszenie różnic gospodarczych i społecznych. Fundusze Norweskie dla Polski są realizowane przez różne programy.

 #GALLERY# 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomi w przyszłym roku program Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje dedykowany przedsiębiorcom. Jego założeniem jest zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o innowacje oraz nawiązywanie relacji biznesowych z przedsiębiorstwami z Norwegii.

Procedura ubiegania się o wsparcie ma charakter konkursowy. Dofinansowanie można uzyskać na działania innowacyjne, co rozumiane jest jako stworzenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi, z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca nie będzie musiał udowadniać innowacyjności na poziomie krajowym.

 

FIRMY, KTÓRE CHCĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIA BĘDĄ MUSIAŁY WPISAĆ SIĘWOKREŚLONYSCHEMAT DZIAŁANIA, A MIANOWICIE:

1. Technologie przyjazne środowisku (dofinansowanie 200 tys. do 1 mln euro),
2. Innowacje w obszarze wód śródlądowych i morskich (dofinansowanie 200 tys. do 2 mln euro),
3. Technologie poprawiające jakość życia.

W każdym działaniu preferowane będą projekty partnerskie wewspółpracy z przedsiębiorcami z Norwegii.

Przykłady kosztów, które mogą podlegać dofinansowaniu:

  • prace badawczo-rozwojowe,
  • doradztwo technologiczne,
  • certyfikowanie wprowadzonych produktów na rynek,
  • zakup sprzętu,
  • dofinansowanie do wyjazdów zagranicznych,
  • dodatkowe koszty inwestycji na ochronę środowiska (po raz pierwszy wprowadzone przez PARP), służy przedsiębiorcom do przekroczenia „na plus” w dostosowaniu do norm ochrony środowiska.

Na szczególne wyróżnienie zasługują Małe granty dla przedsiębiorczych kobiet. To projekt dla kobiet będących właścicielkamilub członkiniami zarządu i akcjonariuszkami. Co prawda, w ramach tego projektu przewidywany jest niższy poziom dofinansowania, ale z drugiej strony wnioskodawczynie nie będą musiały spełniać wielu obostrzeń przewidzianych w programach wyżej opisanych. Ponadto, charakter działania podlegający wsparciu musi wpisywać się przedmiotowo w jeden z ww. schematów.

 

Nabór wniosków PARP planuje w okresie styczeń-marzec