Gospodarka dziś i jutro. Odpowiedzi na dylematy polskich przedsiębiorców

poniedziałek, 16 grudnia 2019

W inauguracyjnej dyskusji panelowej wzięli udział: Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców RP, Adam Gawęda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii RP, Adam Mokrysz, Prezes Grupy Mokate, Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao, nadzorująca działalność Pionu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Marek Zuber, Ekonomista, analityk gospodarczy. Rozmowę moderował: Tomasz Zjawiony, przedsiębioraca, Prezes RIG w Katowicach, Organizator Europejskiego Kongresu MŚP.


Tematyka panelu została opracowana w oparciu o pytania zadawane przedsiębiorcom, podczas rejestracji na Kongres, z jednoczesnym ujęciem najważniejszych odpowiedzi.

 #GALLERY# 

Najważniejsze działania podjęto ostatnio, celem poprawy sytuacji przedsiębiorców, nakreślił Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców RP, wśród nich wymieniając, m.in. obniżkę podatku CIT, podniesienie kwoty jednorazowej amortyzacji, która sprzyja inwestowaniu, jak również zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne w ciągu pierwszego półrocza działania nowej firmy.

W odpowiedzi na pytanie: jakich planowanych i oczekiwanych przez przedsiębiorców działań dotychczas nie zrealizowano w wystarczającym stopniu? Wskazano, m.in. stałość przepisów, szczególnie podatkowych oraz uproszczenie procedur biurokratycznych. Spośród przyczyn tego, dlaczego przedsiębiorcy nie inwestują Marek Zuber, ekonomista i analityk gospodarczy, wyłonił destabilizację otoczenia ekonomicznego oraz brak ludzi do pracy.
 
Tworzymy tę własną ścieżkę, tak by procesy również uwzględniały kwestie społeczne, aby mikro i małe przedsiębiorstwa mogły lepiej odnaleźć w tym swoje miejsce (…) – przekonywał A. Gawęda. Z punktu widzenia sektora energii będziemy tworzyć dobry klimat dla Śląska, dla zagospodarowania zdegradowanych, poprzemysłowych obiektów. To zadanie, a zarazem ogromna szansa dla MŚP – zapewniał Minister.

Spośród regulacji i decyzji, podjętych w ostatnim czasie, które budziły niepokój właścicieli firm, wymieniano, m.in. narzucanie wysokiej płacy minimalnej, co doprowadzi do ogólnego wzrostu płac bez znacznego wzrostu marży, wysokie kary, przy niejasności przepisów podatkowych, w tym konieczność częstszej konsultacji z prawnikami, a w konsekwencji wyższe koszty działalności, zniesienie limitu 30-krotności ZUS, co skutkuje wysokimi kosztami zatrudniania specjalistów, jak również wysokimi kosztami emerytur w przyszłości oraz przyszły spodziewany wzrost cen energii.

W toku dyskusji, interesujący głos zabrała również Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA, nadzorująca działalność Pionu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Prezes podkreślała, że uruchomiony dwa lata temu, dedykowany MŚP, departament Banku, stanowi strategiczny i priorytetowy człon instytucji, szyjąc oferty na miarę i wspierając przedsiębiorców wieloma korzystnymi rozwiązaniami. W swej wypowiedzi Prezes M. Zmitrowicz poruszyła m.in. problematykę zamówień publicznych, zwracając uwagę na konieczność rozważenia dzielenia zamówień publicznych na zamówienia dla mniejszych firm, dla startupów po to, aby nabywały one odpowiednich kompetencji. Dyskusja została zakończona wypowiedzią Adama Mokrysza, Prezesa Grupy Mokate.

Firma, którą zarządza jest przykładem pomyślnej sukcesji. Budując latami swój, również międzynarodowy, sukces, Mokate konsekwentnie i zdecydowanie dostosowuje swą ofertę do zmieniających się potrzeb rynkowych. Prezes Grupy podkreślał,

że w prowadzeniu biznesu, należy budować etapami, zespołowo, rozpoznając swoje mocne i słabe strony. Czerpiąc z własnego doświadczenia mówił, jak ważna jest odpowiednia edukacja młodego pokolenia i właściwy dobór kadr, jak również nastawienie na ciągły rozwój, szukanie możliwości, przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji. Zachowanie czujności oraz uwagi, obserwując branżę, także ma kluczowe znaczenie dla przyszłości firmy, tak samo jaka ciągła troska o klienta. Małe i średnie firmy powinny inwestować w IT. Potrzebne są badania i dane, dzięki którym będzie można mądrze i efektywnie realizować cele firmy – podkreślał prezes Grupy Mokate.

Analiza zagadnień nurtujących przedsiębiorców, zapoczątkowana przez Gości Inauguracji Kongresu, oddała ekspertom i uczestnikom wydarzenia pole do dalszych debat, stanowiących bazę dla wypracowania rekomendacji pokongresowych.

Konieczne jest wyznaczenie kierunków pracy rządu, jeśli chodzi o działalność przedsiębiorców, celem ograniczania ciągłych zmian – podkreślał uczestnik dyskusji.

Nowe działania, jakie, wg przedsiębiorców, powinny być pilnie zrealizowane, na ich rzecz, w najbliższym czasie to walka z zatorami płatniczymi, szczególnie z celowym wstrzymywaniem płatności przez duże firmy, wyrównywanie szans MŚP w sądach w sporach z dużymi korporacjami, zaostrzenie ustawy o nieuczciwej konkurencji w zakresie podkupywania pracowników przez wielkie firmy, wyrównanie kosztów wejścia i wyjścia z biznesu (dotacje/ odprawy), ułatwienie dostępu małych firm do rynku zamówień publicznych.

Do powyższego, w swej wypowiedzi, odniósł się także Adam Gawęda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii RP. Minister podkreślał równocześnie, jak istotna jest kwestia utrzymania racjonalnego poziomu cen energii. Unia Europejska dąży do tego, abyśmy przyspieszali w procesach transformacji sektora energetycznego.