AKTUALNOŚCI

Katowice - dobre dla MŚP

środa, 11 września 2019

Miasto Katowice, dostrzegając rosnące znaczenie sektora MŚP dla lokalnej gospodarki, aktywnie uczestniczy w procesie jego rozwoju.

W strukturze Urzędu Miasta w Wydziale Obsługi Inwestorów funkcjonuje Referat Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego celem jest ułatwienie przedsiębiorcom z sektora MŚP nawiązywania kontaktów z instytucjami otoczenia biznesu, tworzenie przedsiębiorczych postaw oraz wsparcie środowisk start-up’owych. Prowadzone działania skierowane są do osób, które chcą podjąć działalność gospodarczą oraz tych, którzy chcą rozwijać własną firmę.

 

 

 

Jedną z inicjatyw Miasta, mającą na celu promowanie przedsiębiorczości i wsparcie start-up’ów, jest Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink zlokalizowany przy ul. Teatralnej 17a. Jest to przestrzeń dostępna w ramach najmu, zaspokajająca zróżnicowane potrzeby użytkowników z podziałem na strefy:

  • coworkingową – otwarte miejsce spotkań, organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji i wielu innych wydarzeń,
  • pracy indywidualnej – przestrzeń przeznaczona do najmu biurek,
  • business – strefa zlokalizowana na piętrze, przeznaczona dla rozwijającej się działalności mikro i małych firm,
  • fab-lab - przestrzeń podzielona na pracownie, umożliwiające stworzenie realnych rzeczy na podstawie własnych projektów.

Kolejnym projektem odgrywającym istotną rolę w kształtowaniu ekosystemu przedsiębiorczości i innowacji jest Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości. Umożliwia on katowickim przedsiębiorcom nawiązywanie międzynarodowych kontaktów oraz ekspansję zagraniczną na rynkach: francuskim, szwajcarskim, tunezyjskim oraz madagaskarskim.

Prowadzone działania wspierają lokalne firmy w budowaniu relacji, wymianie doświadczeń oraz pokonywaniu barier wejścia dla małych i średnich firm na rynki zagraniczne, co otwiera im nowe możliwości rozwoju firmy, projektów i ludzi.

Dowiedz się więcej