AKTUALNOŚCI

Samorząd Wspiera MŚP

czwartek, 28 marca 2019

Po raz dziewiąty Międzynarodowe Centrum Kongresowe stanie się ważnym miejscem na samorządowej mapie Polski. Podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (16-18 października) odbędzie się finał programu Samorząd Wspiera MŚP, którego organizatorem jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Jest to Program, który od samego początku jest częścią Kongresu MŚP. Skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego. Celem programu jest wyłonienie i promocja samorządów, które stwarzają przedsiębiorstwom sektora MŚP dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób wspierają jego rozwój.

Etapy Programu Samorząd Wspiera MŚP:

  • I - Nabór zgłoszeń
  • II - Weryfikacja wniosków
  • III - Wybór Laureatów
  • IV - Gala finałowa i wręczenie wyróżnień

W wyniku analizy wniosków i ankiet nadesłanych przez uczestników, Kapituła wyłoni Laureatów, którzy otrzymają certyfikat oraz tytuł i logo promocyjne Samorząd Wspiera MŚP. Przyznanie certyfikatu w jednej z kategorii programu jest równoznaczne z przyznaniem Marszałkowi, Staroście, Prezydentowi, Burmistrzowi lub Wójtowi wyróżnienia i statuetki „Lidera Wspierającego MŚP”

Finał dziewiątej edycji programu nastąpi podczas uroczystej gali zaplanowanej na jeden z 3 dni trwania Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

Z kart historii...

W latach 2011-2018 odbyło się osiem edycji. W zeszłym roku wpłynęła rekordowa liczba zgłoszeń. W gronie dotychczasowych Laureatów Programu znalazły się m.in. Wrocław, Gliwice, Bydgoszcz, Olesno, Dąbrowa Górnicza, Koszalin, Legnica, Czechowice-Dziedzice i wielu innych.
Jak podkreślają dotychczasowi laureaci Programu, znalezienie się w gronie jego zwycięzców to nie tylko wzmocnienie wizerunku w otoczeniu, ale też potwierdzenie szczególnej dbałości o rozwój sektora MŚP.  

Z pewnością otrzymanie tak prestiżowego wyróżnienia, z rąk przedstawicieli świata biznesu daje samorządowi wiele nowych możliwości i otwiera nowe ścieżki współpracy z podmiotami gospodarczymi.

Może to właśnie Twój samorząd jest tym, który zasługuje na uznanie.
Zainteresowanych zapraszamy do zakładki SAMORZĄD WSPIERA MŚP - tam znajdziecie szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty.

Do Waszej dyspozycji w godzinach otwarcia Izby jest również Biuro Programu Samorząd Wspiera MŚP, mieszczące się w siedzibie RIG w Katowicach przy ul. Opolskiej 15 - osoba kontaktowa: Katarzyna Baranowska, tel: 32 35 111 91, e-mail: kbaranowska@rig.katowice.pl.

 
Zapraszamy!