Samorządy Wspierające MŚP!

poniedziałek, 21 października 2019

Ogólnopolski program „Samorząd wspiera MŚP” jest przedsięwzięciem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W pierwszym dniu wydarzenia odbyła się uroczysta Gala, podczas której ogłoszono wyniki  9. edycji Programu „Samorząd wspiera MŚP”.

Program jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego. Celem programu jest wyłonienie i promocja samorządów, które stwarzają przedsiębiorstwom sektora MŚP dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób wspierają rozwój tego sektora. Znalezienie się w gronie Laureatów Programu to nie tylko wzmocnienie wizerunku Urzędu w otoczeniu, ale także potwierdzenie szczególnej dbałości o rozwój sektora MŚP. Otrzymanie tak prestiżowego tytułu z rąk środowisk biznesowych jest wyraźnym sygnałem na to, iż podejmowane działania
w zakresie wspierania MŚP są  skuteczne i mają charakter trwały. 

Pierwsza edycja Programu odbyła się w 2011 roku i towarzyszyła 1. Europejskiemu Kongresowi MŚP.

Kapituła 9. edycji Programu „Samorząd wspiera MŚP” obradowała w następującym składzie:

 

Tadeusz Donocik
Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Przewodniczący Kapituły

Tomasz Zjawiony
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Zastępca Przewodniczącego Kapituły

Janusz Dramski
Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły

Marek Myśliwiec
Wiceprzewodniczący Rady Izby, Członek Kapituły

Piotr Rybicki
Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły

Katarzyna Baranowska
Kierownik ds. Samorządowych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły - Sekretarz Kapituły

 

Kapituła 9 edycji Programu „Samorząd wspiera MŚP”, na podstawie analizy wniosków i ankiet nadesłanych przez uczestników Programu przyznała 5 certyfikatów „Samorząd wspiera MŚP” w dwóch różnych kategoriach, w tym:  4 certyfikaty w kategorii „Miasto” oraz 1 certyfikat w kategorii „Gmina wiejska”. Laureatami zostali: Miasto Sosnowiec,  Miasto Katowice, Miasto Mysłowice oraz Miasto Koszalin.

W kategorii „Gmina wiejska” certyfikat „Samorząd, który wspiera MŚP” otrzymała Gmina Jasienica.

Kapituła Programu podjęła również decyzję o przyznaniu 2 wyróżnień honorowych dla tych samorządów, które stwarzają przedsiębiorstwom sektora MŚP dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób wspierają rozwój tego sektora. Wszystkie te samorządy otrzymali wyróżnienia honorowe 9. edycji Programu, a stojący na ich czele prezydenci – statuetki  Liderów wspierających MŚP.

Wyróżnienia honorowe 9. Edycji Programu „Samorząd wspiera MŚP” otrzymały MiastoZabrze oraz Miasto Dąbrowa Górnicza.

Wyróżnienia 9 edycji Programu wręczyli: Kazimierz Kuberski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, Tadeusz Donocik, Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Tomasz Zjawiony, Prezes RIG w Katowicach.

Gościem specjalnym uroczystości był  Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju, Jerzy Kwieciński.

Gali towarzyszył koncert Żeńskiej Orkiestry Salonowej PGG pod dyrekcją Grzegorza Mierzwińskiego.