AKTUALNOŚCI

Zmiana jakościowa dokonuje się na naszych oczach. Działania Metropolii nabierają rozpędu

środa, 16 października 2019

Rewolucja w transporcie zbiorowym, otwarcie na nowoczesne technologie, rozwój nauki, współpraca z biznesem, promocja na arenie międzynarodowej, a także szereg różnorodnych działań kulturalnych. Tak można w skrócie przedstawić wachlarz działań, które realizuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Jest to jedyna taka instytucja w skali kraju. Trzeba dodać, że wciąż bardzo młoda, bo realizująca ustawowe zadania od blisko dwóch lat. W tym czasie rozpoczęto prace nad wieloma projektami, których efekty odczują wszyscy mieszkańcy konurbacji.

Komunikacja zbiorowa podstawą mobilności

Kwestie związane z mobilnością są podstawą działań GZM od początku jej istnienia. Przekonanie mieszkańców do korzystania z innych form transportu niż prywatny samochód ma być możliwe dzięki rozwojowi komunikacji zbiorowej.

 

 

 

Priorytetem jest kolej, która ma być kręgosłupem transportu zbiorowego w GZM. Celem jest budowa Kolei Metropolitalnej, której koncepcję przygotowali eksperci Politechniki Śląskiej. Stworzenie sprawnie działającego systemu to wyzwanie na co najmniej 10 lat, natomiast w wariancie maksymalnym – nawet 18. Koszt budowy kolei został oszacowany na ponad 16 mld zł.

Zanim dojdzie więc do realizacji tak dużego przedsięwzięcia, Metropolia przeprowadzi szereg inwestycji, które już teraz wyraźnie poprawią jakość podróżowania po miastach i gminach konurbacji. W przyszłym roku GZM planuje przekazać do 6 mln zł na uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych, dzięki czemu w ofercie pojawi się około 40 nowych kursów. Tam, gdzie nie kursują linie kolejowe, ofertę uzupełnią tzw. metrolinie. Pod tym pojęciem należy rozumieć 14 przyspieszonych linii autobusowych, skracających czas dojazdu do 25 ośrodków w Metropolii oraz system nowych połączeń dowożących pasażerów do miejsc przesiadkowych. Nowe linie autobusowe pozwolą szybko i sprawnie przemieszczać się między miastami GZM, stanowiąc realną alternatywę dla podróży samochodami. Prace nad nową siatką połączeń już teraz prowadzi Zarząd Transportu Metropolitalnego.

Uzupełnieniem komunikacyjnym dla GZM będzie największa wypożyczalnia miejskich rowerów elektrycznych. Uruchomienie systemu liczącego ok. 10 tys. rowerów planowane jest na 2021 r. Wcześniej Metropolia kupiła 230 rowerów elektrycznych, które będą służyć policjantom, strażnikom miejskim i urzędnikom do wykonywania służbowych obowiązków.

Rozwój nauki i nowoczesne technologie

Metropolia chce podnosić atrakcyjność oferty edukacyjnej i naukowej uczelni zlokalizowanych na swoim terenie. W tym celu utworzyła Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki, na który przeznaczy 8 mln zł w latach 2019-2022. Fundusz umożliwi studentom wzięcie udziału w zajęciach, które poprowadzą wybitnej klasy naukowcy, wywodzący się z takich uczelni jak np. Harvard, Stanford czy Cambridge. Tego typu działania mają zachęcić młodych ludzi do studiowania w GZM i związania swojej przyszłości z tutejszymi miastami i gminami.

Ponadto Metropolia to miejsce przyjazne dla rozwoju nowoczesnych technologii. Przede wszystkim mowa tutaj o wszelkich „zielonych” rozwiązaniach, które mają dobry wpływ na środowisko i nie zanieczyszczają powietrza. GZM widzi siebie w roli koordynatora w procesie budowy instalacji elektrycznych w gęsto zaludnionych miejscach. Oprócz tego cały czas aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat transportu zasilanego wodorem. W efekcie Metropolia zawarła porozumienie o ścisłej współpracy z koncernem PKN Orlen na rzecz rozwoju transportu publicznego napędzanego wodorem.

Warto wspomnieć, że Metropolia przygotowuje platformę danych otwartych. Administracja samorządowa każdego dnia wytwarza ogromne ilości danych, które mogą stanowić prawdziwą skarbnicę wiedzy dla mieszkańców, studentów, przedsiębiorców czy inwestorów. Aby tak się stało, dane te muszą zostać odpowiednio przetworzone, a później udostępnione. Właśnie taki jest cel projektu GZM Data Store, dzięki któremu otwarte dane zostaną udostępnione na portalu internetowym Metropolii.

 

 

 

Jednym z flagowych projektów Metropolii jest także Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów – inicjatywa realizowana wspólnie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej i Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Projekt CEDD ma stworzyć warunki do tego, aby drony świadczyły usługi w przestrzeni powietrznej miast i gmin. Pod koniec sierpnia podsumowano pierwszy rok działalności CEDD i przedstawiono plany na przyszłość. Projekt koordynuje Ministerstwo Infrastruktury.

Miejsce, w którym dobrze się żyje i prowadzi biznes

Wspomniany Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów to również przykład na to, że Metropolia jest miejscem otwartym na biznes, który działa w nowoczesnych branżach. CEDD może bowiem stanowić pole do popisu dla małych i  średnich przedsiębiorstw, które mogą świadczyć usługi potrzebne do wdrażania i testowania technologii bezzałogowych statków powietrznych. To również przykład synergii, jaką mogą tworzyć biznes, nauka i administracja publiczna.

 

 

 

GZM zabiega także o inwestorów, pełniąc rolę inspiratora i koordynatora dla 41 miast i gmin członkowskich. Mowa m.in. o działaniach promocyjnych, prowadzonych na krajowych i międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych. Budowa międzynarodowej sieci współpracy, która zakłada kontakt z inwestorami, jest również jednym z wielu celów wpisanych do programu działań strategicznych Metropolii do 2022 r. Jak do tego czasu zmieni się jakość życia mieszkańców Śląska i Zagłębia? Skala i rozmach dotychczas prowadzonych działań pozwalają patrzeć w przyszłość z dużym optymizmem.