AKTUALNOŚCI

Zrezygnujmy z węgla wcześniej...

piątek, 9 października 2020

Transformacja gospodarcza oparta o Europejski Zielony Ład, zeroemisyjność i odejście od energetyki opartej na węglu wcześniej niż w 2050 roku – to główne rekomendacje wypracowane przez przedsiębiorców, przedstawicieli samorządu, Parlamentu Europejskiego i ekspertów podczas konferencji „II Think Eco! Forum”, które odbyło się w Pszczynie.  Wydarzenie zainaugurowało Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który w województwie śląskim potrwa do 10 grudnia.

Podczas konferencji„II Think Eco! Forum” odbywającej się w ramach specjalnej – z uwagi na pandemię koronawirusa - edycji EKMŚP pod hasłem „Back To Business” poruszono tematy m.in. wodoru, jako paliwa przyszłości, zarządzania odpadami oraz finansowania i kosztów koniecznych przemian w energetyce.

2050 rok jako granica neutralności energetycznej, czyli odejścia polskiej gospodarki od węgla nie musi oznaczać, że nie uda się dokończyć procesu wcześniej. Zdaniem uczestników konferencji najważniejsze jest, aby wszystkie strategie kolejnych rządów opracowywane były bez nadmiernego wpływu ideologii, tylko w oparciu o rachunek ekonomiczny – szczególnie, że szacowany koszt wprowadzenia Zielonego Ładu w Polsce wycenia się na 500 mld złotych. Dodatkowo, Unia Europejska nie powinna działać w dwóch prędkościach – poszczególne państwa muszą się wspierać w osiąganiu wspólnego celu, a nie ścigać się, kto pierwszy osiągnie neutralność energetyczną. Brak współpracy może to doprowadzić do tego, że członkowie wspólnoty znajdą się w różnych strefach ekonomicznych.

- Trzeba brać pod uwagę, z jakiego poziomu poszczególne gospodarki startowały. Polska będzie dążyć do tego, żeby jak najszybciej uzyskać neutralność energetyczną, jednak nie można zgodzić się na przyjęcie roku 2040 jako definitywnego końca węgla w energetyce. Polska gospodarka może nie być w stanie tak szybko się modernizować – powiedział Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Uczestnicy konferencji podkreślali, że transformacja gospodarcza Europy, w oparciu o tzw. Zielony Ład „Green Deal”, nie powinna prowadzić do osłabienia konkurencyjności gospodarek krajów UE. Zwracali jednak uwagę, że proces ten powinien być wdrażany w sposób rozsądny, logiczny i zrównoważony.

- To będzie wielkie wyzwanie zarówno dla rządów poszczególnych państw, jak i dla samych przedsiębiorców. Tylko wspólnie jesteśmy w stanie wypracować działania na rzecz Zielonego Ładu, spójnego z oczekiwaniami Parlamentu Europejskiego, ale także zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców Polski. Ekologiczna reforma przemysłu, transportu, rolnictwa, ale także transformacja energetyczna krajów UE będzie wiązała się z przemodelowaniem gospodarek i sporymi zmianami, odczuwalnymi dla nas wszystkich – uważa Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

- Europa w znacznym stopniu uzależniła się od dostawców i partnerów biznesowych z zewnątrz. W nowej rzeczywistości, po wygaszeniu COVID-19, konieczne będzie doprowadzenie do większej samodzielności i samowystarczalności narodowych gospodarek. Załamanie łańcuchów dostaw związane z pandemią ujawniło wiele nowych wyzwań – dodaje Grzegorz Tobiszewski.

 

W trakcie konferencji nie mogło zabraknąć odwołania się do lokalnych problemów. Zdaniem uczestników to właśnie Śląsk jest idealnym miejscem, żeby rozpocząć wprowadzanie proekologicznych rozwiązań na szeroką skalę. O przyszłości regionu, planowanych inwestycjach i nadchodzących zmianach, mówił marszałek województwa śląskiego:

– Nasz region jest najdynamiczniej rozwijającym się w kraju. Dyskusje o kierunkach rozwoju Zielonego Ładu są o tyle ważne, że to właśnie na nich budujemy przyszłe programy, implementujemy nowe rozwiązania. Lada dzień przyjmujemy nową strategię – „Zielone Śląskie 2030”. W ciągu najbliższych dziesięciu lat region ma przejść wielkie przeobrażenie. Czerpiemy też z doświadczeń innych, tych zmian trzeba dokonywać wspólnie.  Tworzymy dobre projekty, za które jesteśmy chwaleni w Brukseli, co jest bardzo dobrym prognostykiem, że uda nam się cały cykl zmian przeprowadzić z powodzeniem – akcentował Jakub Chełstowski.

Wszystkie ustalenia wypracowane przez uczestników zostaną zebrane i podsumowane w dokumencie „Rekomendacje. II Think Eco! Forum”.

- Mam nadzieję, że ta publikacja posłuży rządzącym, jako mapa drogowa przy wprowadzaniu kolejnych zmian. Nasze pomysły są dowodem na to, że można przeprowadzić w Polsce transformację energetyczną i postawić na technologie ekologiczne z korzyścią zarówno dla państwa, jak i biznesu. To bardzo ważne, aby w dyskusji o klimacie i środowisku naturalnym słuchać również głosu przedsiębiorców – podsumował Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

 

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to wydarzenie, które na Śląsku odbywa się od 2011 roku. Dziewięć ubiegłych edycji zgromadziło liczne grono przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki i środowisk związanych z gospodarką, którzy dyskutowali o szansach i barierach stojących przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W tym roku organizatorzy postanowili skupić się na powrocie do biznesu po pandemii COVID-19. Stąd też hasło wydarzenia: B2B – Back To Bussines. Organizatorem EKMŚP jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Kolejne wydarzenie w ramach EKMŚP pod hasłem „Inwestycje motorem rozwoju – jak inwestować za granicą, gdzie inwestować w Polsce” odbędzie się w dniach 20 października w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Program pozostałych konferencji odbywających w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw:

 

  • 29-30 października: II Regionalne Forum Energetyczne Województwa Śląskiego – hotel Stok, Wisła;
  • 24 listopada: Finansowanie przedsiębiorców i rozwoju gmin – Muzeum Śląskie w Katowicach;
  • 9 grudnia: Śląskie Forum Ekspertów – Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach;
  • 10 grudnia: Branża hi-tech polską autostradą do przyszłości;

 

Więcej informacji na temat Kongresu można znaleźć na stronie internetowej www.ekmsp.eu.