13. Europejski Kongres MŚP - Ready for change?

Komitet honorowy 12. EKMŚP


PRZEWODNICZĄCY

prof. dr hab. inż. JERZY BUZEK
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

CZŁONKOWIE:

ADAM ABRAMOWICZ
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw

ANDRZEJ ARENDARSKI 
Prezydent Krajowej Izby Gospodarczej

Prof. zw. dr hab. WŁADYSŁAW BANYŚ
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „PRO-SILESIA”

TOMASZ BEDNAREK
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

DARIUSZ BUDROWSKI
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ANDRZEJ BUŁA
Marszałek Województwa Opolskiego

JAKUB CHEŁSTOWSKI
Marszałek Województwa Śląskiego

Dr hab. ZDZISŁAWA DACKO-PIKIEWICZ, Prof. AWSB
Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

TADEUSZ DONOCIK
Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

KAZIMIERZ KAROLCZAK
Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach

MAREK KŁOCZKO
Prezes, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej

ANDRZEJ KOBA
Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Śląskiego

Prof. dr hab. RYSZARD KOZIOŁEK
Rektor Uniwersytetu Śląskiego

RYSZARD KOZŁOWSKI
Marszałek Województwa Małopolskiego

MARCIN KRUPA
Prezydent Miasta Katowice

ZYGMUNT ŁUKASZCZYK
Wiceprzewodniczący Rady Politechniki Śląskiej, Dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów

MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK
Prezydent Miasta Zabrze

Prof. dr hab. inż. ARKADIUSZ MĘŻYK
Rektor Politechniki Śląskiej

JANUSZ MICHAŁEK
Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

prof. dr hab. inż. CELINA OLSZAK
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

KRZYSZTOF PIETRASZKIEWICZ 
Prezes Związku Banków Polskich

JANUSZ STEINHOFF
Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

ARTUR TOMASIK
Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

GRZEGORZ TOBISZOWSKI
Poseł do Parlamentu Europejskiego

JAROSŁAW WIECZOREK
Wojewoda Śląski

TOMASZ ZJAWIONY
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej