13. Europejski Kongres MŚP - Ready for change?

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia łączy miejsca, ludzi i wydarzenia


Centralna część województwa śląskiego to region unikatowy w skali kraju – duża gęstość zaludnienia, wysoki stopień urbanizacji, zatarte granice między miastami, wspólna dla wielu miast, przemysłowa historia i podobne doświadczenia, związane z transformacją gospodarczą, potwierdzają tę wyjątkowość. Mieszkańcy centrum województwa śląskiego od lat mieli poczucie, że funkcjonują w spójnym organizmie miejskim, gdzie granice administracyjne mają charakter czysto umowny. Dlatego też powstanie metropolii w centrum województwa śląskiego było czymś naturalnym. Na sformalizowanie współpracy miasta i gminy musiały czekać ponad 10 lat. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to najmłodsza metropolia w Europie i pierwsza, powołana ustawą, w Polsce. Tworzy ją związek 41 miast i gmin, o łącznej powierzchni 2,5 tys. km2, zlokalizowanych w centralnej części województwa śląskiego, w których mieszka 2,3 mln mieszkańców, działa 240 tys. firm i przedsiębiorstw, wytwarzających ok. 8 proc. PKB naszego kraju. Na terenie GZM rozwijają się nowe technologie, związane z branżą automotive, IT i medycyną.

 

MISJA GZM

Misją Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest zapewnienie synergii w działaniu poszczególnych gmin i podregionów przy jednoczesnym dostrzeganiu ich różnorodności i atutów w kreowaniu wspólnego miejsca, w którym warto mieszkać, spędzać czas wolny, rozwijać się i pracować oraz prowadzić biznes. Misją GZM jest również zwiększanie poziomu partycypacji mieszkańców w korzyściach wynikających z integracji miast i gmin tego obszaru w ramach związku metropolitalnego. W wymiarze wewnętrznym Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nastawiona jest na integralność i spójność przestrzenną, społeczną i gospodarczą. W wymiarze zewnętrznym koncentruje się na pozycjonowaniu siebie na arenie krajowej i międzynarodowej, jako atrakcyjny obszar do przebywania, inwestowania i współpracy.

Związek metropolitalny wykonuje zadania publiczne, takie jak:

 • Kształtowanie ładu przestrzennego
 • Wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego
 • Zadania planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju, publicznego transportu zbiorowego i mobilności miejskiej
 • Współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich
 • Promocja związku metropolitalnego i jego obszaru.

Kluczowe projekty GZM:

 • Grupy zakupowe energii elektrycznej i gazu
 • Grupy zakupowe samochodów elektrycznych
 • Metropolitalny Fundusz Solidarności
 • Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki
 • Platforma dobrych praktyk
 • Międzypokoleniowa metropolia (projekty społeczne)
 • Poprawa efektywności energetycznej, w tym walka z niską emisją
 • Zapobieganie suszy i poprawa bioróżnorodności
 • Zintegrowana gospodarka odpadami na obszarze GZM
 • Drony nad Metropolią
 • Noc Teatrów GZM
 • Kierunek GZM (święto Metropolii)

Więcej na: metropoliagzm.pl

Gminy GZM: Będzin, Bieruń, Bobrowniki, Bojszowy, Bytom, Chełm Śląski, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Gliwice, Imielin, Katowice, Knurów, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Mierzęcice, Mikołów, Mysłowice, Ożarowice, Piekary Śląskie, Pilchowice, Psary, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Rudziniec, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Sośnicowice, Świerklaniec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice, Wyry, Zabrze, Zbrosławice.