Parę słów o kongresie

SPECJALNA EDYCJA

Tegoroczna edycja EKMŚP skupi się na czterech tematykach: sztucznej inteligencji, ekologii, medycynie oraz automotive. Będzie to specjalna edycja Back To Business zorganizowana w formule hybrydowej na terenie Miasta Katowice, Metropolii GZM oraz województwa śląskiego, odbywające się od maja do września 2021 r.

Każde wydarzenie będzie poświęcone jednej ścieżce tematycznej, w ramach której zobaczymy ekspertów w formule wystąpień power speech, paneli dyskusyjnych oraz okrągłego stołu.

Kolejnym krokiem będą spotkania B2B – przedsiębiorcy będą mieli zarówno okazję spotkać się osobiście, jak również skorzystać ze specjalnie dla tego celu przygotowanej platformy. Tym samym będzie tutaj możliwość połączenia się z naszymi gośćmi zagranicznymi.

Co czeka na uczestników?

 

20 maja 2021, Sztuczna inteligencja

Online
 

Sztuczna inteligencja stała się częścią naszego codziennego życia. Przestała być domeną naukowców i firm z sektora IT. Coraz częściej jest wykorzystywana w biznesie i edukacji. Jest obok nas, a my o jej obecności możemy nawet nie wiedzieć.

Potrafi rozpoznawać obrazy, prowadzić rozmowy z klientami, analizować ogromne ilości danych i wykonywać skomplikowane ciągi czynności. Współpraca idzie nam dobrze. My mówimy co ma być zrobione – i to się po prostu dzieje.

W rezultacie tej dobrej współpracy ze światem linijek kodu, coraz częściej oddajemy jej sprawy, które wymagają ludzkiego namysłu, oceny sytuacji, empatii, a czasem także analizy sytuacji, do której po prostu potrzeba uczuć.

Wszystkim, którzy słyszeli o AI nasuwają się pytania:

 •  Jakie procesy możemy oddać w ręce algorytmów?
 •  Czy wszystkie decyzje generowane przez oprogramowanie z wykorzystaniem technologii machine learning albo deep learning są lepsze od decyzji podejmowanych przez ludzi?
 •  Jakie zagrożenia wiążą się z działaniem AI, a także z wyposażonymi w sztuczną inteligencję robotami?
 •  Kto będzie ponosił odpowiedzialność za urządzenia wyposażone w sztuczną inteligencję (w szczególności, jeżeli urządzenia te zaczną się same uczyć albo będą autonomiczne)?
 •  Dokąd ten świat zmierza oraz jakie będą następne etapy jej rozwoju i w jaki sposób będą mogły być wykorzystywane w codziennym życiu oraz działalności gospodarczej?

 

Na koniec pada zawsze to samo pytanie: Kto będzie ponosił odpowiedzialność za te urządzenia, jeśli zaczną się same uczyć, albo staną się autonomiczne? Czy taki scenariusz jest w ogóle realny?

Nad tymi wszystkimi zagadnieniami chcemy podyskutować z ekspertami oraz uczestnikami pierwszego wydarzenia Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 2021 roku. Będzie to tak jak w zeszłym roku – edycja Back To Business.

Konferencja odbędzie się w formie online.

29 lipca 2021, Think Eco! Forum - Metan, wodór oraz dwutlenek węgla – problem, zagrożenie czy przyszłość dla Świata

Stacjonarnie oraz online.
 

Zmiany klimatu są poważnym zagrożeniem dla współczesnego świata. Podnoszenie się poziomu wód, erozja wybrzeży, częstsze susze, powodzie, pożary lasów oraz coraz powszechniej występujące gwałtowne zjawiska pogodowe.

Wszystkie ww. zdarzenia zagrażają bezpieczeństwu ludzi, szkodzą produkcji żywności oraz powodują  poważne zagrożenia humanitarne. Tysiące ludzi opuszcza rodzinne strony z powodu narastających upałów, braku dostępu do stabilnych źródeł wody, powodzi lub szalejących monsunów.

Społeczeństwa muszą podjąć pilne działania zmierzające do obniżenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery, ograniczyć produkcję odpadów oraz prowadzić do zeroemisyjnego rozwoju gospodarczego.

Aspekty ekologiczne są silnie obecne w Europejskim oraz Krajowym Planie Odbudowy. Mocny nacisk na problematykę ekologiczną jest także położony w strategiach rozwojowych wielu kluczowych przedsiębiorstw.

Aby stworzyć możliwość wymiany poglądów, uwag i postulatów w zakresie prowadzenia pro-ekologicznej polityki rozwoju, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach organizuje III Think Eco! Forum, które odbędzie się 23 czerwca. Będzie to drugie wydarzenie w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Back To Business. Wydarzenie będzie w szczególności poświęcone dyskusji nt. szeroko rozumianej energetyki i odbędzie się w formule okrągłego stołu.

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej.

19  sierpnia 2021, Finansowanie nowych technologii i eksportu

Stacjonarnie oraz online.
 

2 września 2021, Finansowanie nowych technologii i eksportu

Stacjonarnie oraz online.19 września 2021, Automotive, nowe narzędzia dla transportu oraz odpowiedzialnia logistyka

Stacjonarnie: Planowane miejsce: TBA
 

Jedno z wydarzeń #EKMSP chcemy poświęcić branży automotive. Branża ta – jak wiele innych – w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy musiała zmierzyć się z licznymi utrudnieniami związanymi z epidemią Covid-19, która na wiele sposobów dotknęła przemysł motoryzacyjny. Część koncernów podczas pierwszej fali zachorowań musiała wstrzymać lub ograniczyć produkcję – co pokazało względną kruchość ogólnoświatowych łańcuchów dostaw.

Odwołane zostały motoryzacyjne wydarzenia targowe, a wiele innych przyjęło formę telekonferencji. Zdalnie przeprowadzane są liczne szkolenia firmowe, dni otwarte czy konkursy, które wcześniej odbywały się w tradycyjny sposób.

Z powodu pandemii wiele firm musiało zwiększyć stopień cyfryzacji swojej działalności. Powstały np. nowe, bardziej zaawansowane platformy do sprzedaży online – co może przynieść korzyści w przyszłości. Równocześnie zmieniają się stale zachowania klientów.

Samochody są nieodłącznym elementem naszego życia – jednak coraz częściej zakup nowego pojazdu jest poprzedzony analizą nie tylko ekonomiczną i funkcjonalną, ale nabywcy zwracają także uwagę na koszty środowiskowe użytkowania konkretnego modelu pojazdu.

Cały szeroki wachlarz zagadnień związanych z sektorem automotive będziemy chcieli poruszyć podczas czwartego wydarzenia Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Back To Business.

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej.

Udział w kongresie jest BEZPŁATNY! Zarejestruj się!

 

UCZESTNICY KONGRESU

Przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych oraz instytucji naukowo-badawczych, parlamentarzyści, władze rządowe i innych.

 • Przedsiębiorcy
 • Praktycy biznesu
 • Parlamentarzyści
 • Przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej
 • Politycy
 • Menadżerowie
 • Kadra zarządzająca średniego i wysokiego szczebla
 • Przedstawiciele świata nauki
 • Studenci
 • Właściciele start-upów
 • Osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Goście zagraniczni
 • Przedsiębiorcy poszukujący możliwości wejścia na polski rynek

ORGANIZATOR

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach już od ponad 29 lat promuje przedsiębiorczość i pobudza jej rozwój – także wśród ludzi młodych, będących u progu swojej kariery zawodowej. Kształtuje i upowszechnia zasady etyki, uczciwości w działalności gospodarczej i ogólnie pojmowanej społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi działalność promocyjną na rzecz swoich Członków oraz pomaga nawiązywać kontakty z partnerami w kraju i zagranicą.

Doświadczenie, kompetencje, wiedza i kreatywność pracowników Izby to podstawa profesjonalizmu i wysokiej jakości świadczonych przez nią usług, które pozwalają sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających przedsiębiorców.
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach organizuje także misje gospodarcze, konferencje, seminaria tematyczne z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych. Wydaje świadectwa pochodzenia, legalizuje dokumenty eksportowe, doradza w zakresie pozyskiwania dotacji oraz prawidłowej realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych.
Od prawie trzydziestu już lat Izba stanowi zaangażowaną w rozwój regionu
i kraju platformę dialogu i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, a organami władzy państwowej i samorządowej. To wiarygodny partner, kreujący konkurencyjną i innowacyjną gospodarkę, integrując i wspierając środowisko. Informacje o przystąpieniu do Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach znajdują się tutaj.