Parę słów o kongresie

SPECJALNA EDYCJA

Tegoroczna edycja EKMŚP skupi się na czterech tematykach: sztucznej inteligencji, ekologii, medycynie oraz automotive. Będzie to specjalna edycja Back To Business zorganizowana w formule stacjonarnej - z transmisją online - na terenie Miasta Katowice, Metropolii GZM oraz województwa śląskiego, odbywające się od maja do września 2021 r.

Każde wydarzenie będzie poświęcone jednej ścieżce tematycznej, w ramach której zobaczymy ekspertów w formule wystąpień power speech, paneli dyskusyjnych oraz okrągłego stołu.

Kolejnym krokiem będą spotkania B2B – przedsiębiorcy będą mieli zarówno okazję spotkać się osobiście, jak również skorzystać ze specjalnie dla tego celu przygotowanej platformy. Tym samym będzie tutaj możliwość połączenia się z naszymi gośćmi zagranicznymi.

Co czeka na uczestników?

 

10 czerwca 2021, Sztuczna inteligencja

Online
 

Sztuczna inteligencja stała się częścią naszego codziennego życia. Przestała być domeną naukowców i firm z sektora IT. Coraz częściej jest wykorzystywana w biznesie i edukacji. Jest obok nas, a my o jej obecności możemy nawet nie wiedzieć.

Potrafi rozpoznawać obrazy, prowadzić rozmowy z klientami, analizować ogromne ilości danych i wykonywać skomplikowane ciągi czynności. Współpraca idzie nam dobrze. My mówimy co ma być zrobione – i to się po prostu dzieje.

W rezultacie tej dobrej współpracy ze światem linijek kodu, coraz częściej oddajemy jej sprawy, które wymagają ludzkiego namysłu, oceny sytuacji, empatii, a czasem także analizy sytuacji, do której po prostu potrzeba uczuć.

Wszystkim, którzy słyszeli o AI nasuwają się pytania:

 •  Jakie procesy możemy oddać w ręce algorytmów?
 •  Czy wszystkie decyzje generowane przez oprogramowanie z wykorzystaniem technologii machine learning albo deep learning są lepsze od decyzji podejmowanych przez ludzi?
 •  Jakie zagrożenia wiążą się z działaniem AI, a także z wyposażonymi w sztuczną inteligencję robotami?
 •  Kto będzie ponosił odpowiedzialność za urządzenia wyposażone w sztuczną inteligencję (w szczególności, jeżeli urządzenia te zaczną się same uczyć albo będą autonomiczne)?
 •  Dokąd ten świat zmierza oraz jakie będą następne etapy jej rozwoju i w jaki sposób będą mogły być wykorzystywane w codziennym życiu oraz działalności gospodarczej?

 

Na koniec pada zawsze to samo pytanie: Kto będzie ponosił odpowiedzialność za te urządzenia, jeśli zaczną się same uczyć, albo staną się autonomiczne? Czy taki scenariusz jest w ogóle realny?

Nad tymi wszystkimi zagadnieniami chcemy podyskutować z ekspertami oraz uczestnikami pierwszego wydarzenia Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 2021 roku. Będzie to tak jak w zeszłym roku – edycja Back To Business.

Konferencja odbędzie się w formie online.

29 lipca 2021, III Think Eco! Forum – metan, wodór oraz dwutlenek węgla – problem, zagrożenie czy przyszłość dla świata?

Stacjonarnie oraz online.
 

III Think Eco! Forum będzie drugą konferencją tegorocznej, specjalnej edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich przedsiębiorstw Back To Business. Wydarzenie skupi się na temacie „Metan, wodór oraz dwutlenek węgla. Problem, zagrożenie czy przyszłość dla świata?”. Odbędzie się w formule hybrydowej 29 lipca w Fabryce Porcelany w Katowicach.

Stworzy przestrzeń do dyskusji ekspertów reprezentujących różne sektory biznesu i nauki. W formie okrągłego stołu zostaną omówione tematy  związane z metanem, wodorem, zielonym ładem, funduszem odbudowy oraz zieloną gospodarką.

Szczegółowe zagadnienia wydarzenia

 1. Europejski Zielony Ład, Fundusz Odbudowy i zielona gospodarka
  fundusz odbudowy i wsparcie dla zielonej gospodarki (3,2 mld euro na modernizację budynków i wymianę pieców węglowych, 2 mld euro na zrównoważony transport i inwestycje kolejowe, 797 mln euro na napęd wodorowy, 2,2 mld euro na e-mobilność i autobusy elektryczne)
 2. zagospodarowanie terenów pokopalnianych umowa społeczna a przyszłość górnictwa w Polsce

 Metan – problem, zagrożenie czy szansa?

 1. trendy światowe i europejskie
 2. odmetanowianie i gospodarcze wykorzystanie metanu przez kopalnie
 3. zagospodarowanie terenów pokopalnianych
 4.  metan z kopalń – realne zagrożenie dla klimatu

Świat stawia na wodór – zeroemisyjne paliwo przyszłości

 1. Polska strategia wodorowa do roku 2030
 2. Napęd wodorowy w transporcie drogowym i kolejowym, czyli bez benzyny, ropy naftowej, diesla i węgla
 3. Elektrownie Zero waste
 4.  Wodór – antidotum na wysokoemisyjny przemysł, system ciepłowniczy, transport oraz redukcję CO2

Odnawialne źródła energii, odpady i smog

 1.  Certyfikacja ekologiczna budynków magazynowo – przemysłowych, czyli zielone Fabryki
 2. Domy ekologiczne i niskoenergetyczne i – prefabrykaty, kotły elektrodowe, panele fotowoltaiczne
 3. Odpady, ekologia a rozwiązania dla środowiska
 4.  Wojna ze smogiem i jej efekty


Kolejne wydarzenia EKMŚP odbędą się w formule hybrydowej. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach w ramach Europejskiego Kongresu MŚP zaplanowała po III Think Eco! Forum trzy wydarzenia: „Finansowanie nowych technologii i eksportu” – 2 września, „Automotive” 16 września oraz „Podatki, budżet państwa a przedsiębiorcy. Co nowego czego czeka MŚP?” na koniec września.

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej.

2 września 2021, Finansowanie nowych technologii i eksportu

Stacjonarnie oraz online.

19 września 2021, Automotive i odpowiedzialna logistyka

Stacjonarnie: Planowane miejsce: TBA

30 września 2021, Podatki, budżet państwa a przedsiębiorcy - co nowego  czeka MŚP?

Stacjonarnie oraz online.
 
 

Jedno z wydarzeń #EKMSP chcemy poświęcić branży automotive. Branża ta – jak wiele innych – w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy musiała zmierzyć się z licznymi utrudnieniami związanymi z epidemią Covid-19, która na wiele sposobów dotknęła przemysł motoryzacyjny. Część koncernów podczas pierwszej fali zachorowań musiała wstrzymać lub ograniczyć produkcję – co pokazało względną kruchość ogólnoświatowych łańcuchów dostaw.

Odwołane zostały motoryzacyjne wydarzenia targowe, a wiele innych przyjęło formę telekonferencji. Zdalnie przeprowadzane są liczne szkolenia firmowe, dni otwarte czy konkursy, które wcześniej odbywały się w tradycyjny sposób.

Z powodu pandemii wiele firm musiało zwiększyć stopień cyfryzacji swojej działalności. Powstały np. nowe, bardziej zaawansowane platformy do sprzedaży online – co może przynieść korzyści w przyszłości. Równocześnie zmieniają się stale zachowania klientów.

Samochody są nieodłącznym elementem naszego życia – jednak coraz częściej zakup nowego pojazdu jest poprzedzony analizą nie tylko ekonomiczną i funkcjonalną, ale nabywcy zwracają także uwagę na koszty środowiskowe użytkowania konkretnego modelu pojazdu.

Cały szeroki wachlarz zagadnień związanych z sektorem automotive będziemy chcieli poruszyć podczas czwartego wydarzenia Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Back To Business.

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej.

Udział w kongresie jest BEZPŁATNY! Zarejestruj się!

 

UCZESTNICY KONGRESU

Przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych oraz instytucji naukowo-badawczych, parlamentarzyści, władze rządowe i innych.

 • Przedsiębiorcy
 • Praktycy biznesu
 • Parlamentarzyści
 • Przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej
 • Politycy
 • Menadżerowie
 • Kadra zarządzająca średniego i wysokiego szczebla
 • Przedstawiciele świata nauki
 • Studenci
 • Właściciele start-upów
 • Osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Goście zagraniczni
 • Przedsiębiorcy poszukujący możliwości wejścia na polski rynek

ORGANIZATOR

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach już od ponad 29 lat promuje przedsiębiorczość i pobudza jej rozwój – także wśród ludzi młodych, będących u progu swojej kariery zawodowej. Kształtuje i upowszechnia zasady etyki, uczciwości w działalności gospodarczej i ogólnie pojmowanej społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi działalność promocyjną na rzecz swoich Członków oraz pomaga nawiązywać kontakty z partnerami w kraju i zagranicą.

Doświadczenie, kompetencje, wiedza i kreatywność pracowników Izby to podstawa profesjonalizmu i wysokiej jakości świadczonych przez nią usług, które pozwalają sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających przedsiębiorców.
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach organizuje także misje gospodarcze, konferencje, seminaria tematyczne z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych. Wydaje świadectwa pochodzenia, legalizuje dokumenty eksportowe, doradza w zakresie pozyskiwania dotacji oraz prawidłowej realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych.
Od prawie trzydziestu już lat Izba stanowi zaangażowaną w rozwój regionu
i kraju platformę dialogu i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, a organami władzy państwowej i samorządowej. To wiarygodny partner, kreujący konkurencyjną i innowacyjną gospodarkę, integrując i wspierając środowisko. Informacje o przystąpieniu do Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach znajdują się tutaj.