Parę słów o kongresie

SPECJALNA EDYCJA

Tegoroczna edycja EKMŚP ma na celu przywrócenie łańcucha dostaw oraz zadbanie o dalszy rozwój gospodarki, dlatego priorytetem dla organizatora są spotkania B2B oraz narzędzia umożliwiające łączenie przedsiębiorców. Warto zwrócić uwagę, że organizowanie trzydniowego wydarzenia w roku pandemicznym dla 8 tysięcy uczestników byłoby wysoce ryzykowne 
i naraziłoby ich na zetknięcie się z Covid19, dlatego zadaniem organizatorów jest zarówno niwelowanie ryzyka, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb rynku i skupieniu się na ratowaniu gospodarki.

Tegoroczna edycja Kongresu odbędzie się pod hasłem B2B: Back to business. Będzie to wydarzenia mające miejsce na terenie Metropolii GZM oraz województwa śląskiego, odbywające się od września do grudnia 2020 r. 

Każdy dzień będzie poświęcony jednej ścieżce tematycznej, w ramach której, przy okrągłym stole, spotkają się i będą mieli okazję przedyskutować kwestie kluczowe dla danej ścieżki tematycznej, decydenci reprezentujący różne interesy (przedsiębiorcy, samorządy, administracja centralna).  
Po zakończeniu dyskusji zostaną spisane i przygotowane rekomendacje, które następnie zostaną wystosowane zarówno do organów centralnych, jak również do organów Unii Europejskiej. 

Kolejnym krokiem będą spotkania B2B – przedsiębiorcy będą mieli zarówno okazję spotkać się osobiście, jak również skorzystać ze specjalnie dla tego celu przygotowanej platformy. Tym samym będzie tutaj możliwość połączenia się z naszymi gośćmi zagranicznymi.

Wydarzenie zwieńczy wieczorna kolacja dla gości VIP, którzy ponownie będą mogli wrócić do rozmów przy okrągłym stole. Liczba miejsc zostanie ograniczona, aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka.

Udział w kongresie jest BEZPŁATNY! Zarejestruj się!
 

UCZESTNICY KONGRESU

Przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych oraz instytucji naukowo-badawczych, parlamentarzyści, władze rządowe i innych.

 • Przedsiębiorcy
 • Praktycy biznesu
 • Parlamentarzyści
 • Przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej
 • Politycy
 • Menadżerowie
 • Kadra zarządzająca średniego i wysokiego szczebla
 • Przedstawiciele świata nauki
 • Studenci
 • Właściciele start-upów
 • Osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Goście zagraniczni
 • Przedsiębiorcy poszukujący możliwości wejścia na polski rynek

ORGANIZATOR

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach już od ponad 29 lat promuje przedsiębiorczość i pobudza jej rozwój – także wśród ludzi młodych, będących u progu swojej kariery zawodowej. Kształtuje i upowszechnia zasady etyki, uczciwości w działalności gospodarczej i ogólnie pojmowanej społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi działalność promocyjną na rzecz swoich Członków oraz pomaga nawiązywać kontakty z partnerami w kraju i zagranicą.

Doświadczenie, kompetencje, wiedza i kreatywność pracowników Izby to podstawa profesjonalizmu i wysokiej jakości świadczonych przez nią usług, które pozwalają sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających przedsiębiorców.
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach organizuje także misje gospodarcze, konferencje, seminaria tematyczne z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych. Wydaje świadectwa pochodzenia, legalizuje dokumenty eksportowe, doradza w zakresie pozyskiwania dotacji oraz prawidłowej realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych.
Od prawie trzydziestu już lat Izba stanowi zaangażowaną w rozwój regionu
i kraju platformę dialogu i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, a organami władzy państwowej i samorządowej. To wiarygodny partner, kreujący konkurencyjną i innowacyjną gospodarkę, integrując i wspierając środowisko. Informacje o przystąpieniu do Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach znajdują się tutaj.