Strefa eksperta

Odwiedź Strefę eksperta i skorzystaj z porad specjalistów z instytucji i urzędów istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorców. W nieformalnej atmosferze i bez podawania NIP-u możesz zapytać o zmiany w przepisach i ich interpretację, zatrudnianie pracowników, ulgi podatkowe i składki na ZUS.

16-18 października

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie

16 października /stoisko Strefy eksperta

Urząd Statystyczny

Stoisko Urzędu Statystycznego w Katowicach umożliwi odwiedzającym zapoznanie się z zasobami informacji statystycznych dostępnymi na Portalu Informacyjnym statystyki publicznej, w tym bazami i bankami danych statystycznych oraz publikacjami i opracowaniami statystycznymi.

Odwiedzający stoisko będą mogli zapoznać się z zawartością oraz funkcjonalnością m.in.:
Banku Danych Lokalnych – największej bazy danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku, gromadzącej ponad 40 tys. cech statystycznych pogrupowanych tematycznie,

  • Portalu Geostatystycznego – nowoczesnego narzędzia w zakresie kartograficznej prezentacji wynikowych informacji statystycznych za pomocą map i wykresów,
  • Systemu monitorowania rozwoju STRATEG – w którym zgromadzono wskaźniki wykorzystywane do monitorowania realizacji obowiązujących w Polsce strategii (na poziomie krajowym, ponadregionalnym i wojewódzkim) oraz w Unii Europejskiej (Strategia Europa 2020),
  • Krajowej Platformy Raportującej SDG – narzędzia udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu wskaźników monitorujących zrównoważony rozwój na poziomie kraju,
  • Odwiedziny naszego stoiska będą okazją do nabycia praktycznych umiejętności w zakresie wyszukiwania, interpretacji i wykorzystania danych statystycznych w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb odbiorców. Odwiedzający będą mogli zapoznać się także z zakresem usług dotyczących udostępniania danych statystycznych, świadczonych przez Informatorium Statystyczne oraz ofertą edukacji statystycznej. 

17 października /stoisko Strefy eksperta

Służba więzienna

„Stwórz miejsce pracy w więzieniu. To się opłaca!”Zatrudnienie osób pozbawionych wolności stanowi ważną formę aktywizacji skazanych i jest uznawane za jeden z podstawowych środków oddziaływania penitencjarnego. Skazani mogą być zatrudnieni zarówno na terenie więzień, jak i poza nimi.W ramach stoiska funkcjonariusze Służby Więziennej przedstawią warunki zatrudniania skazanych oraz związane z tym korzyści dla potencjalnych pracodawców, przede wszystkim w wymiarze ekonomicznym. Jest to odpowiedź SW na zmieniający się rynek pracy, coraz bardziej przekształcający się w  rynek pracownika. W ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu „Praca dla więźniów” na terenie województwa śląskiego planowana jest budowa hal produkcyjnych, w których kontrahenci będą mogli uruchomić swoją produkcję, zatrudniając skazanych. Podczas kongresu będzie okazja do rozmowy z przedstawicielami aresztów śledczych i zakładów karnych, którzy udzielą wszelkich informacji w tym zakresie oraz wskażą warunki, jakie należy spełnić, aby korzystać z preferencji określonych w programie. Służba Więzienna ma wieloletnie doświadczenie współpracy z kontrahentami zatrudniającymi więźniów, odpowiadając na potrzeby zarówno instytucji publicznych jak i prywatnych. Ma możliwości dostosowania szkolenia zawodowego i kursowego na potrzeby konkretnego pracodawcy chcącego zatrudnić więźnia. Pracodawcy są często zaskoczeni, jakie z tytułu zatrudnienia więźniów przysługują im ulgi, że organizujemy szkolenia zawodowe w kierunkach pożądanych przez kontrahentów i mamy gotowe, już przygotowane pomieszczenia na terenach śląskich więzień, gdzie można zorganizować miejsce pracy dla osadzonego.

 18 października /stoisko Strefy eksperta

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych