9. edition of the European SME Congress
OFERTY INWESTYCYJNE

Wspieranie sektora MŚP przez samorządy to jeden z podstawowych filarów, na których opiera się rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Aby miasto rozwijało się w sposób zrównoważony powinno być magnesem dla firm lokalnych, tworzących marki będące ikonami regionu. Miasto Katowice pomaga odkrywać i rozwijać potencjał wśród wszystkich zainteresowanych przedsiębiorczością oraz innowacjami.

Oferta inwestycyjna Miasta poza terenami inwestycyjnymi (http://pl.invest.katowice.eu/biznes), obejmuje wiele dodatkowych działań takich jak opiekę nad inwestorem, wsparcie merytoryczne i promocyjne, sieciowanie kontaktów, wsparcie inicjatyw oddolnych oraz współpracę z instytucjami otoczenia biznesu.

 

W Katowicach realizowane są inicjatywy skierowane do przedsiębiorczych mieszkańców oraz do tych, którzy dopiero myślą o rozpoczęciu działalności gospodarczej. W ścisłym centrum miasta przy ul. Teatralnej 17a zlokalizowany jest Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, pełniący funkcję przestrzeni dostępnej w ramach najmu, oferującej pomoc w zakresie optymalizacji procesów doskonalenia pomysłu biznesowego, promocji oraz networking’u.

 

Małopolska to dynamicznie rozwijające się województwo o znacznym potencjale ekonomicznym, kulturowym i społecznym, dającym szansę na trwały wzrost gospodarczy. Dla przedsiębiorców oznacza to przyjazne, konkurencyjne i atrakcyjne środowisko działania. Region zamieszkuje 3 395 700 osób, z czego 1,2 mln w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Województwo charakteryzuje się stałym wzrostem poziomu przyrostu naturalnego.

 

Małopolska to:

  • silny ośrodek akademicki – 30 szkół wyższych; 2 miejsce w Polsce pod względem liczby studentów (po województwie mazowieckim),
  • wysoka jakość i dostępność wykwalifikowanych pracowników; personel w branży B+R – 2 miejsce w Polsce,
  • dogodne położenie geograficzne na trasach tranzytowych w kierunkach wschodnim, zachodnim, południowym i północnym; Międzynarodowy Port Lotniczy KRAKÓW – BALICE,
  • atrakcyjna i bogata infrastruktura inwestycyjna - specjalna strefa ekonomiczna, strefy aktywności gospodarczej, otoczenie biznesu,
  • wysoka kultura ekonomiczna, przedsiębiorczość i otwarcie na kontakty międzynarodowe; pierwsze polskie województwo z tytułem Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (w 2016 roku),
  • jeden z najatrakcyjniejszych kierunków turystycznych w Europie i na świecie przyciągający ok. 12 mln turystów w ciągu roku; stolica regionu – Kraków to najbardziej rozpoznawalna na świecie marka spośród wszystkich polskich miast.
  •  

BE UPDATED
Download our mobile application and stay up to date!