MEDIA

AKREDYTACJA

Serdecznie zapraszamy dziennikarzy do uczestnictwa i relacjonowania 9. edycji Europejskiego Kongresu MŚP. Akredytacje dla dziennikarzy są bezpłatne. Formularz rejestracyjny dedykowany jest dziennikarzom, pracownikom oraz współpracownikom redakcji. Przedstawicieli działów promocji, reklamy, handlowych etc. zapraszamy do rejestracji poprzez formularz dla uczestników. Po przesłaniu danych, na wskazany e-mail zostanie wysłana odpowiedź informująca o dalszych krokach postępowania akredytacyjnego.

Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia, w tym przypadku na wskazany adres e-mail zostanie wysłana informacja zwrotna. Tylko potwierdzone przyznanie akredytacji umożliwia wejście na 9. Europejski Kongres MŚP.

KONTAKT DLA MEDIÓW

Ewa Kowacz
Tel. 48 510 212 962

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wyrażam zgodę:

* Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem i akceptuję jego warunki.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym dla celów komunikacyjnych, dydaktycznych oraz statystycznych związanych z rejestracją uczestnictwa w 9. Europejskim Kongresie Małych Średnich Przedsiębiorstw organizowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach przy ul. Opolskiej 15 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy czym rozumiem, iż zgoda ta może zostać w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem moich danych.
Wyrażam dobrowolną zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem dla celów marketingu bezpośredniego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach przy ul. Opolskiej 15, zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004r., przy czym rozumiem, iż zgoda ta może zostać w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem moich danych.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przekazanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, ul. Opolska 15 partnerom biznesowym do celów marketingu bezpośredniego po zakończeniu Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.


PRESS ROOM

 Tutaj znajdziesz najnowsze materiały przygotowane przez nasze Biuro Prasowe.
REPOZYTORIUM

 Tutaj znajdziesz materiały promocyjne, logotypy, materiały wizualne, zdjęcia z poprzednich edycji Europejskiego Kongresu MŚP.


Bądź na bieżąco
Pobierz naszą aplikację mobilną i bądź na bieżąco