13. Europejski Kongres MŚP - Ready for change?

 

     LOGO EKMSP:

 

 

 
BIAŁE PL - POBIERZ

BIAŁE ENG - POBIERZ

KOLOR PL - POBIERZ

KOLOR ENG - POBIERZ

 

LOGO RIG:

BIAŁE PL - POBIERZ
BIAŁE ENG - POBIERZ

CZARNE PL - POBIERZ
CZARNE ENG - POBIERZ

  

PARTNERZY - LOGOTYPY I GRAFIKI:

GRAFIKI PARTNERZY - POBIERZ

PAKIET LOGOTYPÓW PARTNERÓW - POBIERZ

PLIK JPG RGB - POBIERZ

PLIK JPG CMYK - POBIERZ

 

 

 

REPOZYTORIUM

KATOWICE

Katowice są dziś jednym z najszybciej rozwijających się oraz najważniejszych miast w Polsce. Są też stolicą woj. śląskiego oraz siedzibą i sercem pierwszego w Polsce związku metropolitalnego – Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), łączącej 41 miast i gmin. Z uwagi na ten fakt potencjał inwestycyjny Katowic należy rozpatrywać przez pryzmat całej Metropolii GZM.

Urząd Miasta Katowice

ul. Młyńska 4,

40-098 Katowice

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - region możliwości 

Więcej informacji na inSilesia – profilach społecznościowych i www. Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46,

40-037 Katowice

 

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną samorządu Województwa Śląskiego. Działa jako jednostka budżetowa, finansowana z budżetu samorządu Województwa Śląskiego. Główna siedziba mieści się w Katowicach. Urząd posiada oddziały zamiejscowe w Bielsku Białej i Częstochowie. Swoją działalnością obejmuje teren Województwa Śląskiego.

Urząd funkcjonuje w ramach Publicznych Służb Zatrudnienia. Realizuje w imieniu samorządu województwa śląskiego zadania w zakresie polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich. Określa i koordynuje politykę lokalnego i regionalnego rynku pracy zgodnie z jego potrzebami.

Pełni rolę instytucji pośredniczącej we wdrażaniu środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stale monitoruje sytuację na rynku pracy Województwa Śląskiego i w razie potrzeby podejmuje działania prewencyjne, a także zmierzające do łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Każdego roku opracowuje Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia.

W ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pomaga osobom powracającym do Polski po pracy za granicą. Razem z publicznymi służbami zatrudnienia państw członkowskich UE i EFTA oraz innymi uprawnionymi organizacjami na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, tworzy Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES). W ramach sieci dba aby osoby zainteresowane mogły znaleźć bezpieczną pracę za granicą.

Doradcy zawodowi świadczą usługi w ramach metodyki i poradnictwa zawodowego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jest ważnym partnerem lokalnego i regionalnego rynku pracy. Bardzo mocno angażuje się we współpracę międzynarodową, związaną nie tylko z mobilnością transgraniczną w regionach przygranicznych, ale również aktywnie uczestniczy wspólnie z zagranicznymi partnerami w  europejskich projektach wspierających rynek pracy.

 
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

40-048 Katowice,

ul. Kościuszki 30

POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bezpłatna pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy

  • Pośrednictwo pracy
  • Pomoc w doborze kandydata do pracy
  • Pomoc we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez poradnictwo zawodowe

Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy

  • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców
  • Staże, przygotowania zawodowe dorosłych

Wsparcie tworzenia miejsc pracy

  • Pomoc Doradcy Klienta
  • Wsparcie finansowe – refundacje kosztów

Wsparcie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

  • Staże, szkolenia, zwrot kosztów

Zatrudnianie cudzoziemców

  • Wsparcie informacyjne dla pracodawców planujących zatrudnić obcokrajowców
  • Wsparcie pracodawców w poszukiwaniu pracowników przez sieci EURES

Partnerstwa w działaniach na rzecz aktywizacji zawodowej i rozwoju rynku pracy.

Szczegółowe informacje dostępne w lokalnych Powiatowych Urzędach Pracy
www.psz.praca.gov.pl

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.

Grupa Kapitałowa JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność Grupy JSW.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
44-330 Jastrzębie-Zdrój

KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Katowicka SSE S.A. została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 roku. Utworzono ją w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych. Obecnie w KSSE działa  540 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 44 mld złotych i stworzyły prawie 90.000 miejsc pracy. Obejmuje ona swym zasięgiem całe województwo śląskie oraz 6 powiatów w województwie opolskim: strzelecki, kedzierzyńsko-kozielski, głubczycki, krapkowicki, oleski oraz prudnicki. Oznacza to, że na całym tym obszarze KSSE może wydawać decyzje o wsparciu.

KSSE S.A.
ul. Wojewódzka 42
40-026 Katowice

 

 
HUTA ŁABĘDY S.A.

HUTA ŁABĘDY S.A. to jeden z najbardziej znanych i cenionych dostawców produktów i usług hutniczych. Rozpoznawalna, ugruntowana i rozwijająca się marka od 175 lat. Produkty HUTY ŁABĘDY S.A. są wysokiej jakości poświadczone wieloma certyfikatami, a działalność obejmuje rynki zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.

HUTA ŁABĘDY - folder

 Huta Łabędy S.A.
44-109 Gliwice
ul. Anny Jagiellonki 45

 

KOLEJE ŚLĄSKIE SP. Z O. O.

Koleje Śląskie sp. z o.o. to największy przewoźnik w województwie śląskim, który świadczy całość swych usług w oparciu o misję pn. "Satysfakcja Klienta". Bezpieczeństwo i komfort podróżnych są niezmiennie najwyższymi wartościami w Spółce.

KŚ w pełni stosują podejście oparte o poszanowanie środowiska naturalnego i bazujące na priorytetach zrównoważonego rozwoju.

Przewoźnik obsługuje około 20 linii na terenie województwa śląskiego, przewożąc ok. 1,7 mln pasażerów miesięcznie (wartość ta cały czas wzrasta).
Firma jest w czołówce najbardziej punktualnych operatorów kolejowych w kraju.

Spółka, ograniczając i tak już minimalny własny ślad węglowy, prowadzi szereg działań proekologicznych (np. wykreowanie i wzrost preferencji konsumenckich dot. sprzedaży biletów elektronicznych, które są dostępne w KŚ z dużym rabatem). Firma jest także regularnie doceniana za liczne prace zw. ze znoszeniem barier w komunikacji i ułatwianie podróży osobom z niepełnosprawnościami.

Spółka jest jednym z filarów nowoczesnego, szybkiego i ekonomicznego transportu zbiorowego w konurbacji śląskiej.

Koleje Śląskie sp. z o.o.
ul. Raciborska 58
40-074 Katowice