Face the
Challenge

12. EDYCJA
20-22 LISTOPADA 2022 | MCK KATOWICE

Where the heart
of business
beats

Największe wydarzenie dla MŚP w Europie

PRELEGENTKI I PRELEGENCI 2022

prof. Jerzy Buzek
Poseł do Parlamentu Europejskiego
prof. Jerzy Buzek
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Są dwa środowiska w naszej ojczyźnie, które naprawdę zrobiły ogromny skok do przodu w przeciągu ostatnich kilkunastu lat. Pamiętam, jak to było pod koniec lat 90., ile wysiłku te dwa środowiska włożyły w to, aby wygrać na członkostwie Unii Europejskiej. Jednym z nich są rolnicy – mniejsi i więksi – oraz Wy, przedsiębiorcy z małych i średnich firm. Dzisiaj nasze małe i średnie firmy są obecne wszędzie, nie tylko w Unii Europejskiej, ale także na całym świecie.

poniedziałek, 1 sierpnia 202210:00 - 10:30Prelegenci
Tomasz Zjawiony
Prezes RIG w Katowicach, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej
Tomasz Zjawiony
Prezes RIG w Katowicach, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej
Prezes RIG w Katowicach, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej
poniedziałek, 1 sierpnia 202210:00 - 10:30Prelegenci
Adam Abramowicz
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
Adam Abramowicz
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to jedno z kluczowych wydarzeń dla sektora MŚP, a na jego łamach poruszane są między innymi kwestie barier i wyzwań stojących przed przedsiębiorcami. Dzięki obecności na Kongresie przedstawiciele Biura mogą wziąć udział w najważniejszych dyskusjach, dotyczących rozwoju i problemów tego sektora. Jednocześnie, drugiego dnia Kongresu, odbędzie się posiedzenie Rady Przedsiębiorców, na które serdecznie zapraszam. Jej obrady będą dotyczyły tematu stosowania zasad Prawa przedsiębiorców przez organy KAS.

poniedziałek, 1 sierpnia 202210:00 - 10:30Prelegenci

Czym jest Europejski Kongres MŚP?

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to największe wydarzenie w Europie skierowane dla sektora MŚP. Nieprzerwanie od 2011 roku jest miejscem inspiracji, spotkań i integracji.

W jedenastu dotychczasowych edycjach Kongresu uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorców i ekspertów z całego świata oraz przedstawicieli administracji, samorządów, nauki i otoczenia biznesu.

Do kogo jest skierowany Europejski Kongres MŚP?

Kongres to miejsce dedykowane przedsiębiorczości i wszystkiemu, co z nią związane. Jeśli Twoją grupą docelową są zarządy, właściciele i kadra managerska mikro, małych i średnich firm – to partnerstwo w Kongresie będzie strzałem w dziesiątkę.

Kongres to również miejsce dyskusji i debat z udziałem przedstawicieli Komisji i Parlamentu Europejskiego, najwyższych władz państwowych, ministerstw i agend rządowych, samorządowców, świata nauki, kultury i otoczenia biznesu.

Wystąpienia key speakerów
Wywiady
Debaty
Panele dyskusyjne
Warsztaty
Strefa eksperta
Wydarzenia towarzyszące

Ścieżki tematyczne - do której pasujesz?

Face the Challenge

 • Transformacja energetyczna i jej wyzwania
 • Bezpieczeństwo łańcuchów dostaw
 • Rosnące koszty prowadzenia biznesu - koszty pracy oraz surowców
 • Niestabilne warunki gospodarcze - inflacja, koszt pieniądza
 • Przyszłość Polski w UE -jak powinny wyglądać wzajemne relacje?

Firma to ludzie

 • Aktualne wyzwania rynku pracy - jak skutecznie rekrutować i utrzymać pracownika?
 • Edukacja, rozwój i przywództwo
 • Budowanie zespołów w warunkach pracy zdalnej i hybrydowej
 • Ekonomia współdzielenia
 • Wyzwania sukcesji

Start-upy i innowacje

 • Jak zbudować stabilny start-up?
 • Trendy, wyzwania i bezpieczeństwo cyfryzacji
 • Rozwiązania Przemysłu 4.0 dla MŚP
 • Jak budować innowacyjną kulturę organizacyjną?
 • Komercjalizacja nowatorskich rozwiązań

Prawo i podatki

 • „Polski Ład” i konsekwencje dla biznesu
 • Najważniejsze planowane zmiany prawne kluczowe dla przedsiębiorców
 • Umowy biznesowe – przydatne zapisy na trudne czasy
 • Czy spory tylko w sądzie?
 • Niefinansowe raportowanie w zakresie ESG

Finanse i inwestycje

 • Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw
 • Zarządzanie inwestycjami w niepewnych czasach
 • Dostępne instrumenty rynku finansowego stabilizujące sytuację przedsiębiorstwa
 • Jak nie stracić w czasie inflacji?
 • Kierunki ewolucji rynków finansowych i ich wpływ na przedsiębiorców

Marketing i sprzedaż

 • Najbardziej skuteczne formy komunikacji z klientem
 • Strategiczne kompetencje osób zarządzających markami
 • Jak budować i wykorzystywać markę osobistą i kanały medialne?
 • Najnowsze trendy w marketingu
 • Kulturowe uwarunkowania kampanii marketingowych


Smart City dla biznesu

 • Koncepcja inteligentnych miast
 • Przestrzeń miejska przyjazna przedsiębiorcom
 • Samowystarczalność energetyczna miast i gmin
 • Trendy w urbanizacji i ich konsekwencje dla biznesu

Global Business Meeting

 • Narzędzia budowania biznesowych relacji międzynarodowych
 • Bezpieczeństwo zagranicznego obrotu gospodarczego
 • Wprowadzenie produktu na rynki zagraniczne
 • Najbardziej obiecujące kierunki ekspansji dla polskich firm
 • Spotkania B2B z gośćmi zagranicznymi

Dlaczego warto?

Poprzedni, stacjonarny Europejski Kongres MŚP to

8000

zarejestrowanych uczestników

500

ekspertów i panelistów

100

paneli dyskusyjnych warsztatów i wystąpień

46

delegacji zagranicznych

 • Dostarczamy rozwiązań, inspiracji i tworzymy sieć kontaktów w biznesie i otoczeniu biznesowym.
 • Wspieramy naszych partnerów i uczestników w innowacyjnym i bezpiecznym otoczeniu biznesowym.
 • Pomagamy w budowaniu wizerunku eksperta poprzez możliwość udziału w roli prelegenta w gronie wybitnych postaci.
 • Dajemy możliwość wspólnego tworzenia projektów podczas Kongresu we współpracy z nami.
 • Ułatwiamy nawiązanie bezpośrednich relacji z przedstawicielami kluczowych instytucji centralnych oraz samorządów.
 • Organizujemy międzynarodowe spotkania B2B.
 • Pomagamy w nawiązaniu współpracy z władzami wyższych uczelni i naukowcami oraz w dotarciu do studentów.
 • Współpracujemy ze start-upami oraz młodymi przedsiębiorcami i zrzeszającymi ich organizacjami międzynarodowymi.

Wygodny i łatwy dostęp komunikacyjny, najsilniej rozwinięta sieć drogowa w Polsce. Położenie na skrzyżowaniu autostrad

3 międzynarodowe lotniska: Katowice Airport, Kraków Balice, Ostrawa

Dogodne połączenia kolejowe: 1h z Krakowa, 2,5h z Warszawy, 4,5h z Wiednia, 5h z Pragi

Algieria
Angola
Arabia Saudyjska
Argentyna
Australia
Azerbejdżan
Belgia
Białoruś
Botswana
Brazylia
Chiny
Chorwacja
Czechy
Estonia
Ghana
Gruzja
Hiszpania
Indie
Irak
Irlandia
Izrael
Japonia
Kanada
Kongo
Litwa
Luxemburg
Łotwa
Malta
Nepal
Niemcy
Nigeria
Pakistan
Portugalia
RPA
Rwanda
Serbia
Słowenia
Szwajcaria
Turcja
Ukraina
USA
Węgry
Wielka Brytania
Włochy
Wyspy Tonga

Bądź częścią najważniejszego wydarzenia dla MŚP!

Zapraszamy do współpracy przy 12. edycji Europejskiego Kongresu MŚP.

Zbudujmy razem najlepszą edycję Kongresu!

Tomasz Zjawiony
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

ZOSTAŃ PARTNEREM